Waterschap

WATERSCHAP

0 1020
Wetterskip heeft over enkele jaren grootste schuldenlast van Nederland De komende jaren gaat de schuldenlast van Wetterskip Fryslân met enkele tientallen miljoenen omhoog.  Daarmee is...

0 920
Bodemdaling en peilverhoging door Wetterskip Fryslân zorgen voor grote problemen bij Friese boeren   Leeuwarden, 15 maart 2015 – Het waterpeil moet volgens de VVD voor...

0 1170
De VVD is van mening dat het Wetterskip zich in de eerste plaats moet richten op haar kerntaken namelijk veiligheid, voldoende water en schoon...

0 1162
Minder schulden en lagere belastingen  De VVD streeft naar een financieel gezond Wetterskip Fryslân. Door de ambities van het Wetterskip te beperken tot de kerntaken...

0 1209
Fryslân en het Westerkwartier in Groningen zijn waterrijke gebieden en we weten daarom van oudsher hoe we het land moeten beschermen tegen wateroverlast. Het...