Zorg.

Goede zorgvoorzieningen die aansluiten bij de behoefte van inwoners zijn belangrijk voor onze provincie. De afgelopen jaren is de inrichting van de zorgvoorzieningen gaan veranderen. Hoog-complexe zorg wordt meer geconcentreerd aangeboden in de grootste ziekenhuizen, en veel voorkomende zorg wordt dichterbij huis georganiseerd in de poliklinieken van streekziekenhuizen en bij lokale huisartsen- en gezondheidscentra. Deze beweging komt de kwaliteit van de zorg ten goede, mits de beschikbaarheid en de bereikbaarheid gegarandeerd wordt.

Leefbaarheid


Formeel is de spreiding van de zorg geen provinciale taak. Maar de kwaliteit, beschikbaarheid
en bereikbaarheid van zorg is een aandachtspunt vanuit de leefbaarheid in de provincie. Wij vinden het daarom van groot belang dat beschikbaarheid en bereikbaarheid alle aandacht krijgt. Daarnaast moet de provincie zich inzetten om het tekort aan huisartsen in Fryslân op te lossen.

Heb je ergens vragen over?