Economie.

Maatregelen die zorgen voor een sterk en vitaal Fryslân juichen we van harte toe. Vergroten we de koek, dan valt
er meer te verdelen en creëren we meer werkgelegenheid. Een sterke economische sector zorgt voor welvaart voor de provincie Fryslân en haar Friezen. Dit zorgt voor een stevig fundament, waardoor de mensen in Fryslân mee kunnen doen en actief deel uitmaken van de maatschappij. Oftewel: Friese vrijheid pur sang!


Friese vrijheid

Inwoners moeten kunnen zien en ervaren waar zij belasting voor betalen. Belastingen moeten niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk. Met het heffen van belasting eigent de overheid zich ruimte toe om te beslissen over uw geld. Soms moet dat, bijvoorbeeld bij dijken en wegen, maar vaak hoeft dit niet. Ook hier geldt de vraag bij iedere belastingmaatregel: Moet de overheid dit wel doen, of kunnen inwoners dit net zo goed, of misschien wel beter zelf? Deze vorm van Friese vrijheid is de beste garantie voor werk en economische ontwikkeling in Fryslân.

Heb je ergens vragen over?