Wonen.

Goed, fijn en veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Een (t)huis waar je graag bent en dat past bij de wensen van de levensfase waarin je je bevindt. Zo’n basis is cruciaal voor het welzijn en welbevinden van Friezen. Er is balans nodig in het aanbod van woningen. Of het nu gaat om koop of huur; het aanbod moet matchen met de vraag.


Minder regels


De komende jaren is in de woningmarkt een nieuwe balans nodig. Wij willen woningbouwprogramma’s de ruimte bieden. Beschikbaarheid, kwaliteit en passend bij de behoefte van de Friezen zijn daarbij de uitgangspunten. Zaken mogelijk maken is ons motto. Dat geldt zeker voor de woningmarkt. Minder regels, snellere procedures en creatief nadenken over nieuwe invullingen van gebouwen, zijn daarbij belangrijk. Denk daar bij aan het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden tot woningen (circulair bouwen). De omgevingswet kan deze flexibiliteit bieden.

Niet alles voorschrijven, maar luisteren naar mensen die op zoek zijn naar een woning en daar goede ideeën over hebben. Maak het uitkomen van dromen mogelijk: dát is waar wij in Fryslân voor staan.

Heb je ergens vragen over?