Water & zee.

Water is één van de pijlers van een goede ruimtelijke ordening. Water heeft daarnaast een directe relatie met veiligheid, natuurbeheer, landbouw en drinkwaterbereiding. Wij zijn voorstander van waterbeheer waarin rekening gehouden wordt met de belangen van landbouw, veiligheid en natuur.

Wij pleiten voor onderzoek naar waterbergingsgebieden en klimaatkanalen om te bepalen hoe deze kunnen worden ingezet tijdens droge perioden.

Waddenzee


Het Waddengebied (Unesco Werelderfgoed) is een bijzonder en uniek natuurgebied. Maar het is veel meer dan dat. Het is een thuis voor de eilanders. Voor badgasten is het een favoriete bestemming voor een vakantie of dagje weg. Het unieke karakter van het gebied mag wat ons betreft niet betekenen dat de ontwikkeling van het gebied stilstaat of op slot komt te zitten.

Heb je ergens vragen over?