Recreatie & toerisme

In onze provincie is het goed vertoeven en recreëren. Of nu gaat om onze watersport of ons ruime cultuuraanbod; Fryslân heeft heel veel te bieden. Het aantal toeristen neemt toe. Mede als gevolg van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Deze ontwikkeling moeten we vasthouden. Want recreatie en toerisme is een belangrijke economische sector voor Fryslân.

Wij vinden het van belang dat er een goed evenwicht is tussen de lokale gemeenschap en toeristische ontwikkelingen. Toeristen én inwoners moeten zich thuis voelen en blijven voelen.

Kansen in cultuurtoerisme


In onze ogen is er zeker nog het nodige mogelijk. Wij pleiten dan ook voor maximale verlenging van het toeristenseizoen, het versterken van het cultuurtoerisme en een goede spreiding van toeristen in onze provincie. Met name cultuurtoerisme kan nog veel verder ontwikkeld worden en biedt volop kansen voor Fryslân.

Heb je ergens vragen over?