Provinciale overheid.

Een (provinciale) overheid moet niet op de stoel van de inwoners gaan zitten en alles voor hen willen bepalen. Zoals in de tijd van de Friese vrijheid is de provincie er voor de inwoners en niet andersom. We moeten onszelf meer afvragen hoe we ruimte voor onze inwoners kunnen creëren. Geen gezag van bovenaf dat met overbodige, onbegrijpelijke regeltjes en nieuw beleid ieder initiatief wegneemt. Bij nieuwe provinciale voorstellen hoort de eerste vraag steeds te zijn: Heeft de provincie hier een rol of kunnen inwoners van Fryslân dit veel beter zelf?

De provinciale bestuurslaag is één die ertoe doet! Zeker in Fryslân. Fryslân is een begrip. Zowel nationaal als internationaal. De eigenheid en identiteit van Fryslân maakt onze provincie krachtig. De provincie is de verbinder van die Friese identiteit en vormt de springplank naar de rest van Nederland. Daarbij moet de provincie zich wel beperken tot haar kerntaken. Juist zo laat zij haar toegevoegde waarde als bestuurslaag zien.

Belangen lopen ogenschijnlijk regelmatig uiteen. Ook in de Friese regio’s. Juist hier is er een nadrukkelijke rol voor de provincie. De provincie staat voor het algemeen belang van álle Friezen en niet van één gemeente. De provincie heeft een bovenregionale functie, waarbij zij kijkt naar het brede belang van de hele provincie.


Deze verkenningsfase wordt helaas nu vaak overgeslagen. Dat kan en moet anders. Ook de hoeveelheid regels kan wat ons betreft wel een tikkeltje minder.

Heb je ergens vragen over?