Natuur & landschap.

Landbouw, natuur, recreatie en toerisme zijn hoofdgebruikers van het Friese landschap. Werkbare oplossingen vereisen creatief en multifunctioneel ruimtegebruik. Wij vinden dat er een goede balans moet zijn tussen beschermen, beleven en benutten van de natuur.

Afspraken over beheer en onderhoud van landschap en water moeten voor langere perioden worden afgesloten. Hierdoor kunnen agrariërs hun bedrijfsvoering afstemmen. De VVD wil natuur waar mensen van kunnen genieten. Natuurgebieden moeten opengesteld worden voor verschillende gebruikers en bezoekers. Dit is ook van groot belang voor de recreatie en toerisme.


Weidevogels

Daarnaast willen we de gemeenten maximale ondersteuning bieden bij de bestrijding van dieren die grote overlast veroorzaken. Vanzelfsprekend zijn wij voor het behoud van weidevogels in ons landschap. We kiezen daarbij voor een integrale aanpak van ‘onderop’. Initiatieven vanuit de agrarische sector krijgen onze steun.

Heb je ergens vragen over?