Flora & fauna.

Afspraken over beheer en onderhoud van landschap en water moeten voor langere perioden worden afgesloten. Hierdoor kunnen agrariërs hun bedrijfsvoering afstemmen. De VVD wil natuur waar mensen van kunnen genieten. Natuurgebieden moeten opengesteld worden voor verschillende gebruikers en bezoekers. Dit is ook van groot belang voor de recreatie en toerisme.

Daarnaast willen we de gemeenten maximale ondersteuning bieden bij de bestrijding van dieren die grote overlast veroorzaken.

Vanzelfsprekend zijn wij voor het behoud van weidevogels in ons landschap. We kiezen daarbij voor een integrale aanpak van ‘onderop’. Initiatieven vanuit de agrarische sector krijgen onze steun.

De wolf

We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de wolf in Fryslân op de voet. De afgelopen jaren zijn al enkele in het wild levende wolven gezien. De komende jaren zullen we zeker te maken krijgen met meerdere zwervende wolven in onze provincie die zich hier wellicht ook proberen te vestigen. Wij willen dat de provincie preventieve maatregelen ondersteunt en zorgt voor een goede schadeafhandeling.

Heb je ergens vragen over?