Energie.

Nederland staat voor de grote uitdaging om de energievoorziening te verduurzamen als gevolg van internationale afspraken. Naar aanleiding hiervan heeft Fryslân energieambities geformuleerd. De druk op tijd en ruimte neemt toe. Innovaties zijn van belang bij de energietransitie.


Realistisch & betaalbaar

De ambitie om te verduurzamen is enorm groot. Het is belangrijk om in toon en tempo de juiste stappen te nemen. De ontwikkelingen en groei op het duurzaamheidsgebied moeten robuust en bestendig zijn. Zo vormen ze een goed fundament onder al die ontwikkelingen die op velerlei vlak op ons af komen. De energietransitie raakt niet alleen onze inwoners
en bedrijven, maar ook de eigen provinciale organisatie. De provincie zal daarin zelf het goede voorbeeld moeten geven

Heb je ergens vragen over?