Landbouw.

De agrarische sector is van groot economisch en landschappelijk belang voor Fryslân. De sector heeft stappen gezet als het gaat om klimaat- en duurzaamheidsbeleid, door minder mineralen en gewasbescherming te gebruiken. Wij willen de sector hierin verder stimuleren. Gebruik van reststromen juichen wij toe, net als het meer kunnen gebruiken van eigen dierlijke mest om zo het kunstmest verbruik verder terug te dringen.

De ruimte krijgen.

Als er een keuze moet worden gemaakt tussen bescherming van natuur of mogelijkheden voor economische ontwikkeling, dan horen (agrarische) ondernemersbelangen mee te wegen. Agrarische bedrijven met toekomstperspectief moeten de ruimte krijgen. Letterlijk, maar zeker ook figuurlijk. Bijvoorbeeld bedrijven die in de breedte willen groeien met activiteiten in de zorg, de recreatie of het landschapsbeheer. Hierbij geldt wel dat de agrarische mogelijkheden van aangrenzende bedrijven hierdoor niet worden beperkt.


Heb je ergens vragen over?