Bereikbaarheid.

Goede bereikbaarheid is cruciaal voor Fryslân. Want in gebieden die bereikbaar zijn, vindt ontwikkeling plaats. Dan hebben we het over bereikbaarheid over water, via wegen, per spoor, via de lucht én digitaal. Bereikbaarheid is dé sleutel tot economische ontwikkeling. We moeten hierbij voortvarend anticiperen op de toekomst, want de ontwikkelingen gaan snel en de realisatie van infrastructuur duurt lang.

Heb je ergens vragen over?