Duurzaam waterbeheer

Water is één van de pijlers van een goede ruimtelijke ordening. Water heeft daarnaast een directe relatie met veiligheid, natuurbeheer, landbouw en drinkwaterbereiding. Wij zijn voorstander van waterbeheer waarin rekening gehouden wordt met de belangen van landbouw, veiligheid en natuur.

Wij pleiten voor onderzoek naar waterbergingsgebieden en klimaatkanalen om te bepalen hoe deze kunnen worden ingezet tijdens droge perioden.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?