Veenweide.

De oxidatie van het Friese veen vormt een probleem. Niet alleen voor de agrarische sector, maar voor de hele maatschappij. Er zijn verschillende manieren om dit vraagstuk op te pakken. Natuurlijk kunnen zaken van bovenaf worden opgelegd. Dit is niet ons streven. Wij vinden het belangrijk dat juist dit vraagstuk gezamenlijk wordt opgepakt. Het is een samenspel tussen boeren, natuurorganisaties, lokale en regionale overheden en de andere stakeholders. Hoe breder de basis, des te meer draagvlak er zal zijn. Een gebiedsspecifieke aanpak is hierin belangrijk. Er moet ruimte blijven voor lokale verschillen. Wij zijn geen voorstander van opkopen van vruchtbare landbouwgrond om deze om te vormen tot natuurgebied.

Duidelijkheid voor een lange termijn, dát is wat we willen. Niet in de laatste plaats voor de boeren. Wat kunnen zij verwachten en hoe kunnen zij hier op inspelen?

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?