Het Wetterskip kent veel (cultureel) erfgoed. Wij willen dat erfgoed van wereldniveau, zoals bijvoorbeeld het Woudagemaal, een Unesco Werelderfgoed, handhaven en behouden. Het Wetterskip gaat met respect om met het erfgoed.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?