College GS afwachtend bij aanwijzen concentratieregio Rijkskantoren

Op 23 mei jongstleden heeft de Statenfractie van de VVD door middel van schriftelijke vragen haar bezorgdheid geuit omtrent de ontwikkeling en verschuiving van...

Te Gast: Fryslan, zet in op sporttoerisme!

Sporttoerisme is onderontwikkeld in Friesland. Daar moet snel wat aan gebeuren, nu het toerisme hier opnieuw onder de maat blijkt (LC 14 juli). Een...

VVD Fryslan stelt schriftelijke vragen omtrent vorming van RUD

Met belangstelling, maar ook met enig verontrusting, heeft de VVD in Fryslân kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris Atsma...

College moet opnieuw aan de slag met breedbandplan

Het college is van plan te investeren in een bedrijf dat breedband in Fryslân in beheer heeft. De VVD staat achter het doel: iedere...

VVD maakt einde aan invoering extra belasting precariorecht

Minister Donner heeft op een verzoek van VVD Kamerlid Brigitte van der Burg toegezegd om netwerken van nutsbedrijven vrij te houden van precariobelasting. Brigitte...

Te Gast: Waar ging het mis met de Afsluitdijk?

Na bijna drie jaar plannenmakerij lijkt de besluitvorming over de Afsluitdijk nu eindelijk in een stroomversnelling te zijn gekomen. Staatssecretaris Joop Atsma wil in...

VVD stelt vragen over nieuwe mediabeleid in relatie tot Omrop Fryslan

Vandaag is het nieuwe mediabeleid bekend gemaakt. CDA-minister Bijleveld vraag de landelijke publieke omroep en de regionale omroep binnen een halfjaar een voorstel te...

VVD vraagt nogmaals duidelijkheid over coalitieakkoord

De VVD heeft op 2 mei 2011 in een brief aan de onderhandelaars van het coalitieakkoord, die nu zitting hebben in het college van...

VVD over coalitieakkoord van PvdA – CDA – FNP

Het coalitieakkoord  van PvdA, CDA en FNP straalt weinig tot geen ambitie uit en is doorspekt van zouteloze compromissen. Problemen en discussies worden naar de...

VVD: combinatie voor coalitie teleurstellend

De komende weken wordt door PvdA, CDA, FNP en Grienlinks bekeken of het mogelijk is om een nieuw College van Gedeputeerde Staten te formeren....