VVD verkiezingsprogramma in het kort

De Friese VVD maakt zich sterk voor de kansen en ontwikkeling van de bewoners van Fryslân en de kwaliteit van het leven, wonen en...

VVD Fryslan presenteert een 10 puntenplan voor de Wadden

Het Waddengebied is een bijzonder en uniek natuurgebied. Maar het waddengebied is veel meer dan een natuurgebied. Het is een "thuis" voor de eilanders...

VVD trapt campagne af met onthulling 130 km/uur wegen

De VVD is vanochtend langs de A2 bij Beesd de campagne gestart voor de Provinciale Statenverkiezingen. In het bijzijn van onder meer de VVD-bewindslieden,...

Intensieve veehouderij: eerst goed praten met alle betrokkenen

CDA, VVD, Christenunie en FNP hebben in de Staten besloten het onderwerp over intensieve veehouderij over de verkiezingen heen te tillen. Om zo over...

Bestuurlijke drukte rondom De Wadden aanpakken

Vandaag bracht de Raad voor de Wadden het advies "Vat op het Waddenfonds" uit. En dat terwijl er inmiddels al een totaal ander proces...

VVD zegt nee tegen opslag CO2

De VVD Fryslân was in de afgelopen tijd al tegenstander van de opslag van CO2 in de ondergrond in Fryslân, maar ook in Noord-Nederland....

VVD: ook ’s nachts snelle watertaxi!

De VVD Fryslân en de landelijke VVD hebben vragen gesteld aan respectievelijk Gedeputeerde Staten en de minister van Infrastructuur en Milieu over het verbod...

VVD ziet University Campus Fryslan graag komen

De VVD ziet de UC Fryslân graag komen. De VVD stelt voor voortaan de naam UC Fryslan te hanteren, want er zijn al zoveel...

Toerisme: Fryslan is een sterk merk!

De toeristische mogelijkheden van Friesland worden onvoldoende benut, zo bleek onlangs uit een uitgebreid artikel in de Leeuwarder Courant. Recreatie en toerisme zijn belangrijke...

Spoor Heerenveen-Groningen: Lust of Last?

Sinds enkele jaren wordt er gestudeerd op het aanleggen van een spoorverbinding tussen Groningen en Heerenveen. De lijn moet een verbinding gaan vormen tussen...