Na risico belegging Dexia doorlichting van beleggingsportefeuille provincie noodzakelijk

In een persbericht van het ANP van 5 oktober 2011 valt te lezen dat de provincie Fryslân obligaties heeft uitstaan bij de in financiële...

Doorpakken met vaargeul de Boontjes (Harlingen)

Op 20 april 2011 heeft de VVD Fryslân mondelinge vragen gesteld over de vaargeul De Boontjes. Destijds heeft gedeputeerde Adema aangegeven dat alles zou...

VVD: zoutwinning onder land eerder stoppen

In het verkiezingsprogramma van de VVD Fryslan staat dat de VVD voorstander is van zoutwinning buitendijks, vanwege de consequenties van bodemdaling in het binnendijkse...

Harlingen moet haven verder kunnen ontwikkelen

Recent heeft CdK Jorritsma Den Haag opgeroepen om Harlingen in het rijtje officiële zeehavens op te nemen. De CdK hoopt dat dit bedrijven overhaalt...

GS geeft geen vrijstelling van de flora- en faunawet om predatie...

Het college van GS wil geen medewerking verlenen aan het voorstel van werkgroep "Behâldt de greidefûgels" om door middel van een ontheffing op basis...

VVD: Friese evenementen moeten te zien blijven op Omrop Fryslan

Afgelopen juni is het nieuwe mediabeleid gepresenteerd waarbij onder andere de landelijke publieke omroepen is gevraagd om met voorstellen te komen tot een model...

College GS afwachtend bij aanwijzen concentratieregio Rijkskantoren

Op 23 mei jongstleden heeft de Statenfractie van de VVD door middel van schriftelijke vragen haar bezorgdheid geuit omtrent de ontwikkeling en verschuiving van...

Te Gast: Fryslan, zet in op sporttoerisme!

Sporttoerisme is onderontwikkeld in Friesland. Daar moet snel wat aan gebeuren, nu het toerisme hier opnieuw onder de maat blijkt (LC 14 juli). Een...

VVD Fryslan stelt schriftelijke vragen omtrent vorming van RUD

Met belangstelling, maar ook met enig verontrusting, heeft de VVD in Fryslân kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris Atsma...

College moet opnieuw aan de slag met breedbandplan

Het college is van plan te investeren in een bedrijf dat breedband in Fryslân in beheer heeft. De VVD staat achter het doel: iedere...