VVD als enige kritisch bij extra uitgaven Waddenfonds

In de vergadering van Provinciale Staten van 26 september jongstleden werd gesproken over extra organisatiekosten voor de Provincie en het Waddenfonds. Voor vrijwel alle...

VVD wil weten wat Friesland aantrekkelijk maakt voor potentiële bewoners.

VVD Fryslân is op veel punten blij met de beleidsbrief Leefbaarheid. De kern hier van is het nauwer betrekken van de maatschappij en onze...

Mondelinge vragen over in-en uitgang parkeergarage Oosterstraat

Vanuit de winkeliers in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden is gevraagd of de in- en uitgang van de parkeergarage Oosterstraat naar het Nieuwstraatjeals reguliere...

VVD en Grienlinks stellen vragen over topverlichting windmolens

De VVD Statenfractie heeft samen met de fractie van GrienLinks vragen gesteld naar aanleiding van de succesvolle afronding van de pilot over een radardetectiesysteem...

Opinie – Vaccinatie is ook elkaar beschermen

Afgelopen zaterdag 1 september stond er een opinieartikel in de Leeuwarder Courant van fractievoorzitter Avine Fokkens. Lees hier het artikel. LC: Opinie - Vaccinatie is...

Opinie: Geen regenboogvlag maar de Friese vlag

Maandag 16 juli stond onderstaand opinieartikel, van VVD fractievoorzitter in Provinciale Staten, in het Friesch Dagblad.   Geen regenboogvlag maar de Friese vlag Zeven fracties in de...

VVD: Wanneer pakt de wolf een kind?

Leeuwarder Courant van 14 juli: LEEUWARDEN Het provinciebestuur moet naar Den Haag en Brussel om de regels voor afschot en vangen van wolven te versoepelen. De...

Vragen VVD fractie verdubbeling megawatt

In het persbericht van de Rijksoverheid van 10 juli jongstleden las de Statenfractie het volgende: “De provincies hebben toegezegd dat – zoverre de 6.000 MW...

VVD krijgt unanieme steun voor betere compensatie omwonenden windpark NHH

Mede op initiatief van de VVD wordt het besluit over ruimtelijke inpassing van windpark NHH (Kop Afsluitdijk) uitgesteld: dit was nodig om de unaniem...

VVD blij met digitale ontsluiting middeleeuwse kerken in Friesland, bevordert cultuurtoerisme.

Via een Staten breed aangenomen VVD motie van Sylvia Hosman wordt nu het unieke Friese cultureel erfgoed van 137 middeleeuwse kerken digitaal ontsloten. Dit...