VVD: Wanneer pakt de wolf een kind?

Leeuwarder Courant van 14 juli: LEEUWARDEN Het provinciebestuur moet naar Den Haag en Brussel om de regels voor afschot en vangen van wolven te versoepelen. De...

Vragen VVD fractie verdubbeling megawatt

In het persbericht van de Rijksoverheid van 10 juli jongstleden las de Statenfractie het volgende: “De provincies hebben toegezegd dat – zoverre de 6.000 MW...

VVD krijgt unanieme steun voor betere compensatie omwonenden windpark NHH

Mede op initiatief van de VVD wordt het besluit over ruimtelijke inpassing van windpark NHH (Kop Afsluitdijk) uitgesteld: dit was nodig om de unaniem...

VVD blij met digitale ontsluiting middeleeuwse kerken in Friesland, bevordert cultuurtoerisme.

Via een Staten breed aangenomen VVD motie van Sylvia Hosman wordt nu het unieke Friese cultureel erfgoed van 137 middeleeuwse kerken digitaal ontsloten. Dit...

VVD en FNP regelen extra geld voor een fietstunnel

Op de Provinciale Statenvergadering  van 27 juni hebben de VVD en de FNP een motie ingediend voor een extra 600.00 euro, zodat er een...

Bewegwijzering op het Friese water kan beter

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van woensdag 20 juni jl. zijn onder andere de Jaarstukken en de nieuwe begroting van de Marrekrite besproken.  De...

VVD pleit voor goede vaarverbindingen

Tijdens de Statenvergadering van afgelopen 20 juni is het beleidsstuk Brede analyse vaarwegen en bereikbaarheid van de binnenhavens vastgesteld. Het stuk is een visie...

VVD op werkbezoek bij het Afsluitdijk Wadden Center

VVD Statenlid Nynke Koopmans heeft op vrijdag 1 juni, samen met de Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra, Gedeputeerde Klaas Kielstra en...

Snel internet voor iedereen in onze provincie!

Bij de behandeling van een rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de aanleg van snel internet in de provincie heeft Statenlid Durk Pool ervoor...

Opinie: Wolf in schaapskleren

Het is nu zeker, de wolf is terug in Friesland. Het DNA-materiaal dat is aangetroffen op de aangevreten schapen heeft hierover uitsluitsel gegeven. Zeven...