VVD verbaasd over standpunt IPO voor meer windmolens op land

In de Leeuwarder Courant van 31 maart jongstleden stond een artikel met als titel: Meer molens op land maar op zee is goedkoper. Hierin...

VVD: ook Staten moeten lessen trekken uit NRK-rapport

Door de Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamers is de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar het Waddenfonds. Dit fonds, dat in 2012 naar de Waddenprovincies...

“Circulaire economie: meer dan recycling alleen.”

De wereldbevolking is in honderd jaar gegroeid van 1 naar 7 miljard mensen. En verwacht wordt dat in 2050 verder zal toenemen tot 10...

Uitnodiging: symposium bereikbaarheid

De drie noordelijke Statenfracties van de VVD organiseren op zaterdag 7 april een symposium over de bereikbaarheid van het noorden. De bijeenkomst vindt plaats...

VVD bezorgd om stilleggen ontwikkelingen rondom 5G

De VVD in de Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom 5G. Onlangs werd duidelijk dat staatssecretaris Mona Keizer de testomgeving voor...

Opinie: Zonder 3.5 GHz is 5G een raceauto met een snelheidsbegrenzer

Afgelopen vrijdag stond onderstaand opinieartikel, van onze drie gezamenlijke VVD fractievoorzitters in Provinciale Staten, in de Leeuwarder Courant. Zonder 3.5 GHz is 5G een raceauto...

Wilt u meer weten over de provinciale politiek?

Provincie Fryslân start op 10 april de cursus politiek actief met o.a. een training debatteren en ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie. De...

VVD wil duidelijkheid over de nadelige effecten voor gedupeerde reizigers door...

In de wens de treinreis vanuit Leeuwarden naar de Randstad te verkorten is een besluit genomen waardoor de tussenstops van de intercity op de...

VVD wil opheldering over financiële situatie Blokhuispoort

De VVD in de Staten heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiële situatie van de Blokhuispoort. Directe aanleiding was een artikel in het Friesch...

Nieuws uit het Seniorennetwerk van de VVD

VVD: niet alleen goed voor de gemeenteraad maar ook voor uw pensioen! Het Seniorennetwerk heeft in 2016 een bijdrage geleverd voor de veranderingen in het...