Opinie – Laat burgemeester onafhankelijk blijven

De Eerste Kamer debatteert volgende maand over de gekozen burgemeester. Het initiatiefvoorstel van D66 om diens benoeming te schrappen, is geen goed idee. Lees hier...

Seniorennetwerk Fryslân discussieavond over pensioenstelsel

Uitnodiging Op maandag 8 oktober a.s. vergadert het VVD Seniorennetwerk weer in het provinciehuis om half acht. Onderwerp die avond: hoe ziet het ideale pensioenstelsel eruit? Wilt...

Gedeputeerde Kielstra overhandigt bidbook sluis Kornwerderzand

Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen los te maken moet de sluis bij Kornwerderzand...

Koersdocument omgevingsvisie besproken in de Staten

Op 26 september is in de Provinciale Statenvergadering het koersdocument Omgevingsvisie Fryslân besproken. Hier staan de hoofdlijnen in van het integrale beleid voor de...

VVD als enige kritisch bij extra uitgaven Waddenfonds

In de vergadering van Provinciale Staten van 26 september jongstleden werd gesproken over extra organisatiekosten voor de Provincie en het Waddenfonds. Voor vrijwel alle...

VVD wil weten wat Friesland aantrekkelijk maakt voor potentiële bewoners.

VVD Fryslân is op veel punten blij met de beleidsbrief Leefbaarheid. De kern hier van is het nauwer betrekken van de maatschappij en onze...

Mondelinge vragen over in-en uitgang parkeergarage Oosterstraat

Vanuit de winkeliers in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden is gevraagd of de in- en uitgang van de parkeergarage Oosterstraat naar het Nieuwstraatjeals reguliere...

VVD en Grienlinks stellen vragen over topverlichting windmolens

De VVD Statenfractie heeft samen met de fractie van GrienLinks vragen gesteld naar aanleiding van de succesvolle afronding van de pilot over een radardetectiesysteem...

Opinie – Vaccinatie is ook elkaar beschermen

Afgelopen zaterdag 1 september stond er een opinieartikel in de Leeuwarder Courant van fractievoorzitter Avine Fokkens. Lees hier het artikel. LC: Opinie - Vaccinatie is...

Opinie: Geen regenboogvlag maar de Friese vlag

Maandag 16 juli stond onderstaand opinieartikel, van VVD fractievoorzitter in Provinciale Staten, in het Friesch Dagblad.   Geen regenboogvlag maar de Friese vlag Zeven fracties in de...