Opzeggen

Het lidmaatschap van de VVD kunt u opzeggen door een e-mail of een ondertekende brief te sturen, waarin u aangeeft het lidmaatschap van de VVD op te willen zeggen. Vermeld in uw brief of e-mail in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en reden van opzegging.

VVD
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 30836
2500 GV DEN HAAG

Uw e-mail kunt u sturen naar ledenadministratie@vvd.nl.

Heb je ergens vragen over?