profile-avatar
Harry Bevers
Nummer 6

Fryslân: waar stad en platteland samenkomen.

Voor mij is de verbinding tussen stad en platteland iets waar ik in geloof. En wat in Fryslân zo belangrijk is: stad en platteland zijn geen bedreiging voor elkaar, maar een aanvulling.  Het één kan niet zonder het ander. En in gezamenlijkheid een enorme versterking. Dat is wat Fryslân zo sterk maakt. Daarom investeert de VVD in vitale en sterke dorpen op het platteland en in aantrekkelijke dynamische steden. Met behoud van alles wat Fryslân zo uniek maakt en ruimte voor de ontwikkelingen die nodig zijn voor de toekomst.

Vrij en verantwoordelijk.

Vrijheid is voor mij het uitgangspunt, verantwoordelijkheid het logische gevolg. Vertrouwen hebben in mensen en serieus luisteren naar nieuwe ideeën en initiatieven. En verantwoordelijkheid nemen voor en richting geven aan, het oplossen van de uitdagingen waar we in Fryslân voor staan.

Harry Bevers - Leeuwarden

Het één kan niet zonder het ander.

Heb je ergens vragen over?