profile-avatar
Esther de Vrij
Statenlid

Goed wonen, werken en recreëren.

Mijn naam is Esther de Vrij. Ik wil mij de komende vier jaren inzetten voor een Fryslân waar het goed wonen, werken en recreëren is. Er moet gevarieerd woonaanbod zijn voor jong en oud. De provincie moet flexibel omgaan met regels waarbij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving voorop staat. Ook moet de provincie zich inzetten voor goed onderwijs en een goed ondernemersklimaat. Want het bedrijfsleven zorgt voor banen, innovaties en economische ontwikkeling.

Grutsk op Fryslân!

Ik ben grutsk op Fryslân! Op de eigenheid, de taal, de cultuur en de gastvrijheid. Ik wil me inzetten om de kansen die Fryslân biedt te verzilveren. Van mar en greide tot stêd, bosk en Wad.

Esther de Vrij - Lemmer

Bruisende steden. Leefbaar platteland.

Heb je ergens vragen over?