profile-avatar
Eric Douma
Nummer 10

Meer smeerolie in de machine.

Mensen zijn van nature ondernemend. We hebben dan ook een overheid nodig die de initiatieven van bedrijven en inwoners snel, zakelijk en positief ondersteunend aanpakt. Wanneer inwoners bijvoorbeeld gezamenlijk initiatieven ontwikkelen die positief bijdragen aan het klimaat, dan moet dit beloond worden en niet tegengewerkt. Een positief ondersteunende overheid moet werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Woningbouw, recreatie en landbouw zijn onmisbaar voor de Friese economie. Dus woningen daar bouwen waar onze Friese inwoners graag willen wonen. Op deze manier wordt de leefbaarheid, samenhang en het “mienskip”  van het platteland verhoogd.

Passie en lef.

We hebben meer passie en lef nodig in Friesland met een provincie die zijn inwoners en ondernemers serieus ondersteund. Immers beslissingen die we vandaag nemen hebben een groot effect op het Friese landschap van morgen.

Eric Douma - Oosterwolde

Samen. Slimmer. Doen.

Heb je ergens vragen over?