nieuws-image
16 maart 2020
VVD wil ondernemers steunen door middel van uitstel lokale/provinciale/landelijke lasten.

Friese ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Dit alles is in belang van de volksgezondheid. Dat begrijpen wij volkomen. Met elkaar moeten wij ons hier doorheen knokken. Dat vraagt wat van u, maar ook van de overheid. Daarom wil de VVD u steunen door uitstel van lasten te realiseren.

Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toeristenbelasting).

Ondernemers hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?