nieuws-image
11 april 2014
VVD wil duidelijkheid over versnipperde regiomarketing

De VVD heeft afgelopen jaren gepleit voor één organisatie die de brede regiomarketing verzorgt voor provincie, gemeenten, regio's en ondernemers. Dit in plaats van de versnipperde bestaande organisaties/projecten zoals: Beleef Friesland (Fryslân Marketing), Tourist Info Fryslân (VVV Fryslân) en Fan Fryslân. Nu is er recent door Noordoost Fryslân een collectief RegioMarketing Toerisme opgericht die de hoofdlijnen en inhoud bepaalt voor de toeristische regiomarketing en het gastheerschap van die regio. Hiervoor worden ook weer eigen marketeers aangetrokken. De VVD wil geen versnippering van de regiomarketing en wil duidelijkheid over onder andere de regierol van de provincie op dit punt. Otto van der Galien (VVD) heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
 
Gericht aan GS / lid GS   College van GS
Onderwerp   RegioMarketing Toerisme Noordoost Fryslân
  Vraag / vragen                                   1.    Bent u op de hoogte van het feit dat er recent door Noordoost Fryslân een collectief RegioMarketing Toerisme is opgericht die de hoofdlijnen en inhoud bepaalt voor de toeristische regiomarketing en het gastheerschap? Zo ja, wat vindt u hiervan? 2.    Is de provincie ook betrokken geweest bij de oprichting van dit collectief RegioMarketing Toerisme? Zo ja, in welke mate en op wat voor manier? 3.    Hoe verhoudt zich dit tot de brede regiomarketingplannen van de provincie? 4.    Sluit dit platform aan bij het beleid van de provincie? Zo ja, hoe sluit dit dan aan bij het provinciaal beleid? 5.    Leidt dit nu juist niet tot versnippering van de marketing binnen Fryslân? Zo nee, waarom niet? 6.    Hoe en in welke mate voert de provincie regie om met betrekking tot marketing van Fryslân verschillen in beleid en versnippering tegen te gaan? 7.    De regio Noordoost Fryslân is voor het nieuw opgerichte collectief op zoek naar een marketeer. Hoe bundelt de brede regiomarketing straks al deze krachten om tot een sterk collectief te komen?
  Indiener(s)   VVD – Otto v/d Galien  
  Datum   11 april 2014  
 

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?