nieuws-image
12 maart 2019
VVD werkbezoek biologisch landbouwbedrijf: maatwerk levert mooie resultaten!

Aldeboarn 11 maart 2019

Op 11 maart bezocht een VVD delegatie samen met genodigden van Friese Milieufederatie, Wetterskip Fryslân, Landschapsbeheer Friesland, vereniging van Bosbeheer,  agrarische adviseur Spliethoff en de Agrarische Jongeren het biologisch melkveebdrijf  ‘De Skans’  in Aldeboarn.

Gastheer Dijkstra lichte de uitstekende scores van zijn weidevogelbeheer toe en gaf aan dat plas-dras weidegebied in combinatie met stringent predatiebeheer tot mooie resultaten leidt.

Het boeren in veenweide wordt momenteel in een pilot met o.a.  Wetterskip Fryslân onderzocht en vergt nog enkele jaren omdat ook verschillende klimatologische omstandigheden meegenomen moeten worden. De gesprekspartners, waaronder ook het kamerlid Lodders, concludeerden dat maatwerk én tijd belangrijke bouwstenen zijn  voor een ‘Deltaplan Friese veenweide’.

Met betrekking tot biodiversiteit was het gezelschap van mening dat een integrale benadering op basis van de landschapsstructuur in samenwerking met de bewoners belangrijk is. Keuze durven maken, maar ook goed blijven volgen is belangrijk; meten is weten.  In dat verband zou het meldpunt predatie van Landschapsbeheer nog wel wat extra bekendheid mogen genieten.

Zie hier verder wat VVD kamerlid Helma Lodders Den Haag vindt van veenweide.

Zie hier verder wat agrarisch adviseur Barend Spliethoff vindt van het imago van de boer.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?