nieuws-image
7 mei 2018
Seniorennetwerk in het teken van energie en transitie in Fryslân

Op maandag 14 mei is er weer een bijeenkomst van het VVD Seniorennetwerk Fryslân. Tijdens deze bijeenkomst zullen Wouter Vogelesang en Sylvia Hosman een inleiding geven over energie en transitie in Fryslân. Datum: 14 mei 2018 Plaats : provinciehuis te Leeuwarden Aanvang: 19.30-22.00 uur   Agenda

  1. Inleiding door Wouter Vogelesang en Sylvia Hosman over Energie en transitie in Fryslân ( vanaf 19.30- 20.45 uur)
  2. Vaststelling agenda
  3. Besluitenlijst 15 februari j.l. 2017 (zie bijlage).
  4. Nieuws uit de Staten
  5. Mededelingen ( landelijke punten) - congres SN 14 september - ALV 25 en 26 a.s.
  6. Terugkijk op Gemeenteraadsverkiezingen  en stand van zaken door aanwezige netwerkleden over de overige gemeenten
  7. Rondvraag en volgende vergaderdatum in begin oktober

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?