nieuws-image
18 september 2018
Mondelinge vragen over in-en uitgang parkeergarage Oosterstraat

Vanuit de winkeliers in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden is gevraagd of de in- en uitgang van de parkeergarage Oosterstraat naar het Nieuwstraatjeals reguliere in- en uitgang afgesloten kan worden. Zij voeren daartoe aan dat dat destijds bij de aanleg van de garage de in- en uitgang in de Nieuwe Oosterstraat is aangelegd om daar de traffic te vergroten, waar ondernemers voordeel van kunnen hebben. Ze zien nu echter dat door de 'achterdeur' het versterkende effect van de garage minder is dan waarop iedereen had gehoopt en die bij de aanleg ook aan ondernemers in het vooruitzicht is gesteld.

Vragen 1. Is GS bekend met de signalen van de ondernemers? Vragen 2. Heeft de Provincie actie ondernomen op deze signalen? Zo nee, waarom niet. Zo ja welke? 3. Zijn er in het verleden toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt door de Provinciale organisatie aan respectieveljk met de winkeliers in de Nieuwe Oosterstraat over de in- en uitgang van de parkeergarage Oosterstraat? 4. Zijn deze afspraken nagekomen? 5. Bent u van plan om de ondernemers tegemoet te komen door de in- en uitgang aan het Nieuwstraatje alleen als nood in- en uitgang bruikbaar te maken.
 
Indiener(s) VVD - Leo Pieter Stoel  
 
Datum 26-09-2018
 

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?