nieuws-image
30 maart 2017
Fries Kamerlid Aukje de Vries houdt portefeuille financiën

"Voor de VVD blijf ik me in de Tweede Kamer voorlopig bezig houden met belastingen, de financiële sector, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven, mededinging, consumentenzaken en de Wadden" twitterde ons Fries Kamerlid Aukje de Vries opgetogen. In ieder geval tot aan het einde van de Kabinetsformatie zal de Vries zich bezig blijven houden met deze onderwerpen. Ook afgelopen periode waren dit de onderwerpen waar ze zich met name in de Kamer mee bezig hield.   Bron: http://www.lc.nl/friesland/Aukje-de-Vries-VVD-houdt-financi%C3%ABle-sector-22091847.html

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?