nieuws-image
16 oktober 2017
ALV van VVD Regio Noord op 28 oktober

Op zaterdag 28 oktober  is er een ALV van VVD Regio Noord in het Van der Valk Hotel Groningen – Hoogkerk. Het ochtendprogramma staat in het teken van verenigingszaken. Dan zijn er verschillende overleggen en de ALV. Dit is alleen toegankelijk voor leden. Het middagdeel is openbaar en staat in het teken van de Provinciale politiek en landelijke zaken die relevant zijn voor de Provincies. Hierbij zijn ook niet-leden van harte welkom.   Het programma ziet er als volgt uit:

 • 9.30 uur
 
 • Inloop met koffie
 
 • 10.00 uur
 
 • Start Overlegronde – Voorzitters & Secretarissen Overleg – Penningmeesters Overleg – Campagne Overleg – Opleidingen & Trainingen Overleg – Politiek Overleg ( Eerste Kamer, Tweede Kamer, 3 Provinciefracties, Waterschappen)
 
 • 11.00 uur
 
 • Start Algemene Leden Vergadering
 
 • 12.15 uur
 
 • Gezamenlijke Lunch
 
 • 13.15 uur
 
 • Start Middagprogramma o.l.v. Marc Muntinga Interviews met: – Tanja Klip (Eerste Kamer) – Aukje de Vries (Tweede Kamer) – Arno Rutte (Tweede Kamer) – Erik Ziengs (Tweede Kamer) – Avine Fokkens (Statenfractie Friesland) – Mirjam Wulfse (Statenfractie Groningen) – Willemien Meeuwissen (Statenfractie Drenthe)
 
 • 14.00 uur
 
 • Top Dutch
 
 • 15.25 uur
 
 • Afronding door Marc Muntinga
 
 • 15.30 uur
 
 • Borrel
We hopen u daar te zien!

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?