nieuws-image
6 november 2017
Te Gast – Verzet gaswinning Noordzee sociaal?

Zaterdag stond onderstaande Te Gast van VVD Statenlid Sylvia Hosman in de Leeuwarder Courant.     Eind vorige maand diende de Partij voor de Dieren in provinciale staten een motie in tegen gaswinning op 20 kilometer afstand van Schiermonnikoog in de Noordzee. In haar kielzog stemde een meerderheid van de staten daarmee in. De VVD stemde tegen, mede vanwege de nieuwe Mijnbouwwet die nog mogelijkheden voor nader onderzoek en nadere inspraak geeft. De VVD vroeg zich verder af hoe verantwoord en sociaal het is om vóór het verbod te stemmen. Energie is belangrijk in onze maatschappij. Goedkope energie is een voorwaarde voor welvaart, en dat is weer een voorwaarde voor - onder meer - sociaal beleid. Nederland werd door de vondst van aardgas rijk als energieleverancier. Ons sociale stelsel kon zich dankzij die rijkdom moeiteloos ontwikkelen. Het tij is gekeerd. Aardgaswinning leidde in Groningen tot veel schade, en daarom tot afspraken om de gaskraan geleidelijk aan dicht te draaien. Het grote bezwaar echter van de huidige alternatieven zonne- en windenergie is dat deze niet continu leveren en er dus altijd een achtervang moet zijn van kolen- of gascentrales. Bovendien is het effect op het landschap van enorme windturbines desastreus. Winsemius, oud-VVD-milieuminister en betrokken bij de Friese energiestrategie, blijkt terecht voorstander van het ontwikkelen van andere vormen van duurzame energie, zoals geothermie. Daarnaast moeten we nieuwe vormen van energie ontwikkelen die bezwaren van kolen, olie, gas en van windenergie kunnen opvangen. Energie met een dusdanig betaalbare prijs dat we ons niet uit de markt prijzen ten opzichte van grote zich snel ontwikkelende landen als Rusland, India en China. Thorium in gesmolten-zout-reactors lijkt een veelbelovend intrinsiek veilig alternatief, leidend tot betaalbare  energie. Goedkope energie levert welvaart en je uit de markt prijzen leidt tot armoede. Veel (nu 94  procent) van onze huidige energie is vooralsnog van fossiele oorsprong. Daarmee worden de leemtes  opgevuld van discontinue zonne- en windenergie. Gas is daarbij minder belastend voor het milieu dan  kolen en olie. Het momenteel afwijzen door politici van gaswinning op 20 kilometer afstand van  Schiermonnikoog in de Noordzee is daarom kortzichtig. Wil men meer gas uit Groningen of Rusland, dan  wel overgaan op meer kolen en olie? Sylvia Hosman. VVD-Statenfractie Friesland  

Volg ons ook op Facebook                                 Volg ons ook op Twitter
   

Wij zijn benieuwd naar jouw mening.
Heb je ergens vragen over?