Home Mensen

Mensen

Gedeputeerde

E-mail: k.kielstra@fryslan.nl

Portefeuille: 2e loco, Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving, Recreatie en toerisme incl. Regiomarketing Fryslân, Grondbeleid, DNA, incl Wadden/ Waddenfonds, Thialf, Bedrijfsvoering, personeel & organisatie, Europa en Internationale contacten (i.s.m. KfdK) en IPO

Statenlid – Fractievoorzitter

E-mail: a.fokkens@fryslan.nl
Tel: 06 18 69 58 08

Portefeuille: bestuur en veiligheid, cultuur en onderwijs, windmolens

Aanspreekpunt afdelingen: Leeuwarden en Leeuwarderadeel

Statenlid – vice fractievoorzitter 

E-mail: d.pool@fryslan.nl
Tel: 06 14 12 38 03

Portefeuille: verkeer en vervoer, ruimte en wonen

Aanspreekpunt afdelingen: Achtkarspelen, Dongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland en Schiermonnikoog

Statenlid

E-mail: n.koopmans@fryslan.nl
Tel: 06 38 38 61 12

Portefeuille: water, landelijk gebied, landbouw en natuur

Aanspreekpunt afdelingen: ’t Bilt, Menaldumadeel. Dantumadeel, Franekeradeel, Tytsjerksteradeel, Smallingerland en Ameland

Statenlid

E-mail: hosman@fryslan.nl
Tel: 06 25 00 80 10

Portefeuille: milieu, duurzame energie, krimp, de Afsluitdijk

Aanspreekpunt afdelingen: Harlingen, Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, en Opsterland

Statenlid 

E-mail: l.p.stoel@fryslan.nl
Tel: 06 22 54 67 88

Portefeuille: economie, toerisme en recreatie, financiën

Aanspreekpunt afdelingen: de Friese Meren, Sudwest Fryslan, Littenseradeel, Vlieland en Terschelling