Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VVD Fryslan is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan VVD Fryslan worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. VVD Fryslan heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. U kunt contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.

Disclaimer beeldmateriaal
VVD Fryslan heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot VVD Fryslan wenden.