Roelof Theun Hoen – Beleidsmedewerker
e-mail: roeloftheunhoen@fryslan.nl
tel: 058-292 58 06 / 06-29 34 98 29

Liliane van Randen – Fractiemedewerker
e-mail: l.f.vanranden@fryslan.nl
tel: 058-292 58 06 / 06-23 53 06 67