Het Wetterskip heeft oog voor de samenhang tussen belang en natuurbeleving bv en laat dat meewegen bij uitvoeringswerken, mits de kosten in verhouding staan tot de totale investering.

Heb je ergens vragen over?