Een amendement van die strekking, mede ingediend namens de PVV, vond onvoldoende steun. Wel bleek nu klip en klaar dat het inderdaad de bedoeling is van dit college (PvdA, CDA en FNP) om dit fonds wel voor windenergie in...
Op 6 februari 2013 sprak de commissie LLW over het Fonds Schone Friese Energie. Bij de behandeling van dit agendapunt waren er diverse insprekers die terecht wezen op de bezwaren van windenergie. In de opzet voor dit fonds is...
De VVD heeft het College van Gedeputeerde Staten verzocht om - in interprovinciaal verband en richting Rijk - geen definitief bod te doen voor de hoeveelheid te leveren windenergie. Een motie hiertoe kon echter niet op een meerderheid in...
Op 6 november verscheen er in de Leeuwarder Courant een Te Gast van VVD-Statenlid Sylvia Hosman. De titel hiervan is: inspraak windparken een farce? Tot 11 november loopt de inspraakmogelijkheid voor de voorgenomen windparken in Fryslân. Men kan eventueel bezwaar aantekenen tegen...
Op 4 augustus jl. is er een Te Gast van VVD-statenlid Sylvia Hosman verschenen in de Leeuwarder Courant met als titel: Effect windpark op regionale economie moet onderzocht. Op 18 juli jl. stond een groot nieuw windpark op de agenda...
Er zijn plannen voor een windpark in Fryslân in het IJsselmeer en de provincie is gevraagd om over de voorgenomen te onderzoeken aspecten bij de Milieu Effect Rapportage haar mening (zienswijze) te geven. Het college van GS vond het niet...
De VVD is blij dat er voorlopig geen windmolens worden geplaatst bij Metslawier, Garyp, Kollum, Gerkesklooster en langs de A32 in Boarnsterhim. Het omstreden windmolenpark E10 is afgelopen dinsdagavond voor minstens een jaar in de ijskast geplaatst door de Tweede...
Buiten de plannen van het college van GS voor windmolenparken, zijn er ook plannen om nog initiatieven op te nemen in de rijkscoördinatieregeling. Dus nog meer windmolens. De VVD is daar geen voorstander van. Het college van GS heeft...
Het ministerie van defensie heeft aanvullende eisen gesteld aan ontwikkelaars van windparken in Nederland. Defensie breidt de beschermende zones rondom de acht militaire radarinstallaties uit tot 75 kilometer. Dat is nu nog 28 kilometer. Door de uitbreiding wordt heel...
Op 1 maart 2012 stond in de Leeuwarder Courant een Te Gast geschreven door Sylvia Hosman, Statenlid namens de VVD in Fryslan. Zij stelt hierin - vanuit haar medische achtergrond - dat men in klimaatwetenschap net als in de...
417FansLike
904VolgersVolg
1AbonneesAbonneer