Op 6 februari verscheen onderstaande Te Gast geschreven door Pieter Lukkes in de Leeuwarder Courant. Klik hier  voor het artikel: Te Gast - Windmolens zaak voor Friese PvdA
In de Leeuwarder Courant van 29 januari jl. staat dat gemeente Súdwest Fryslân zich geschoffeerd voelt door het provinciebestuur. De provincie wil volgens de gemeente 49 procent aandeel nemen in een windpark in het IJsselmeer. De gemeenteraad voelt zich bedonderd...
Met steun van gedeputeerde Konst gaan twee milieuorganisaties en de stichting Hou Friesland Mooi onderzoeken waar in Friesland windturbines van 3MW (140m tiphoogte) geplaatst kunnen worden. Onderzocht wordt niet zo zeer het draagvlak als wel wat investeerders bij ontbrekend...
De VVD is er mee ingenomen dat de plannen voor windparken op land in Friesland voorlopig nog niet worden uitgevoerd. Er is nu meer tijd om argumenten uit te wisselen met de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP. De VVD...
Het standpunt van de VVD Fryslân is consistent; wij willen provinciale Nuongelden voor energiebeleid op twee onderdelen inzetten, namelijk op energiebesparing en op innovatie op energiegebied, dit mede als stimulans voor de regionale economie. Het fonds schone energie moet...
Politici wordt wel eens verweten achter de feiten aan te lopen, zo begon Sylvia Hosman op 2 oktober jl. in de commissiebehandeling haar betoog bij de agendapunten over de uitvoeringsnotitie duurzaamheid en het Fonds Schone Friese Energie. Beide borduren...
Naar aanleiding van het bericht dat onlangs in de Leeuwarden Courant verscheen over de mogelijke gevaren voor watersporters dat een grootschalig windpark met zich mee kan brengen heeft de VVD tijdens PS mondelinge vragen gesteld. Een dergelijk windpark zou er...
In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu heeft het Centraal Planbureau (CPB) een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000 MW Windenergie op land. Het CPB is daarbij ondersteund door het Energie...
De VVD heeft in juli middels een amendement gepleit om te onderzoeken wat de effecten zijn van een windpark op recreatie en toerisme en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. In de Friese Staten was destijds geen meerderheid voor dit onderzoek. In...
De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van de Noordelijke Rekenkamer "Energie in beweging". In dit rapport staat dat de hoeveelheid hernieuwbare energie in Fryslân momenteel 4,9 PJ bedraagt. In het beslisdocument van de...
417FansLike
904VolgersVolg
1AbonneesAbonneer