De VVD Fryslân heeft, tijdens de Provinciale Staten van 19 februari, een motie ingediend met het verzoek aan het college van GS om een gedegen onderzoek te laten doen naar de effecten op recreatie en toerisme van grote en...
Een amendement van die strekking, mede ingediend namens de PVV, vond onvoldoende steun. Wel bleek nu klip en klaar dat het inderdaad de bedoeling is van dit college (PvdA, CDA en FNP) om dit fonds wel voor windenergie in...
Het standpunt van de VVD Fryslân is consistent; wij willen provinciale Nuongelden voor energiebeleid op twee onderdelen inzetten, namelijk op energiebesparing en op innovatie op energiegebied, dit mede als stimulans voor de regionale economie. Het fonds schone energie moet...
Naar aanleiding van uitspraken van de net aangetreden Gronings hoogleraar Machiel Mulder in de Leeuwarder Courant van 17 maart jl. heeft Sylvia Hosman schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. Ze vraagt zich onder andere af of het...
De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een recent aantal aanvragen voor omgevingsverguningen voor het opschalen van windturbines in onder andere Sudwest Fryslân. De door PS op 25 juni vastgestelde verordening Romte vermeldt onder meer in hoofdstuk 9...
Op 4 augustus jl. is er een Te Gast van VVD-statenlid Sylvia Hosman verschenen in de Leeuwarder Courant met als titel: Effect windpark op regionale economie moet onderzocht. Op 18 juli jl. stond een groot nieuw windpark op de agenda...
Per 1 februari trekt een driemanschap van milieudefensie, een vertegenwoordiger van windinvesteerders en een minicomité door Fryslân om draagvlak te zoeken voor plaatsing van windturbines op land. Hun verhaal is dat men in Fryslân niet ontkomt aan 530MW windenergie,...
Er zijn plannen voor een windpark in Fryslân in het IJsselmeer en de provincie is gevraagd om over de voorgenomen te onderzoeken aspecten bij de Milieu Effect Rapportage haar mening (zienswijze) te geven. Het college van GS vond het niet...
Afgelopen week zijn drie hoorzittingen gehouden over de Windenergieplannen van het College van Gedeputeerde Staten (PvdA, CDA en FNP) zoals deze o.a. staan in de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer. "Er heerst hierover ernstige bezorgdheid bij burgers en ondernemers,...
Op 6 februari 2013 sprak de commissie LLW over het Fonds Schone Friese Energie. Bij de behandeling van dit agendapunt waren er diverse insprekers die terecht wezen op de bezwaren van windenergie. In de opzet voor dit fonds is...
417FansLike
904VolgersVolg
1AbonneesAbonneer