Provinciale Staten besloten op 18 juni over 530,5 MW aan windenergie in Fryslân en de structuurvisie Wind in het IJsselmeer. De VVD heeft tegen deze voorstellen gestemd en vond het onder andere zeer opmerkelijk dat er zonder vooroverleg met...
Het ministerie van defensie heeft aanvullende eisen gesteld aan ontwikkelaars van windparken in Nederland. Defensie breidt de beschermende zones rondom de acht militaire radarinstallaties uit tot 75 kilometer. Dat is nu nog 28 kilometer. Door de uitbreiding wordt heel...
De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een recent aantal aanvragen voor omgevingsverguningen voor het opschalen van windturbines in onder andere Sudwest Fryslân. De door PS op 25 juni vastgestelde verordening Romte vermeldt onder meer in hoofdstuk 9...
Per 1 februari trekt een driemanschap van milieudefensie, een vertegenwoordiger van windinvesteerders en een minicomité door Fryslân om draagvlak te zoeken voor plaatsing van windturbines op land. Hun verhaal is dat men in Fryslân niet ontkomt aan 530MW windenergie,...
Vanwege uitspraken van de nieuw aangetreden hoogleraar Machiel Mulder, zoals "Subsidies voor wind- en zonne-energie hebben geen positief milieueffect" heeft de VVD onlangs gevraagd of het College van GS bij haar energiebeleid ook open staat voor nieuwe inzichten. Het...
De VVD Fryslân is verbaasd over de positieve reactie van het IPO (het interprovinciaal overlegorgaan dat ook namens Fryslân spreekt) op de gedragscode "draagvlak en participatie" wind op land, die opgesteld is door de windsector en de natuur- en...
Vorige maand heeft VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld over de windlobby door voorstanders van windenergie. De lobbygroep, verenigd in stichting E10, wil gebruik maken van een rijksinpassingsprocedure om op deze manier toch meer windmolens in Fryslân te kunnen plaatsen. Met...
De VVD is blij dat er voorlopig geen windmolens worden geplaatst bij Metslawier, Garyp, Kollum, Gerkesklooster en langs de A32 in Boarnsterhim. Het omstreden windmolenpark E10 is afgelopen dinsdagavond voor minstens een jaar in de ijskast geplaatst door de Tweede...
Naar aanleiding van uitspraken van de net aangetreden Gronings hoogleraar Machiel Mulder in de Leeuwarder Courant van 17 maart jl. heeft Sylvia Hosman schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. Ze vraagt zich onder andere af of het...
Het Friese energiedebat dreigt te verworden tot een negatieve en demotiverende discussie over het al dan niet plaatsen van windturbines. Doodzonde, vinden de Statenfracties van VVD en GrienLinks. Beide partijen zijn het erover eens dat de afhankelijkheid van fossiele...
417FansLike
904VolgersVolg
1AbonneesAbonneer