De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een recent aantal aanvragen voor omgevingsverguningen voor het opschalen van windturbines in onder andere Sudwest Fryslân. De door PS op 25 juni vastgestelde verordening Romte vermeldt onder meer in hoofdstuk 9...
De VVD Fryslân is verbaasd over de positieve reactie van het IPO (het interprovinciaal overlegorgaan dat ook namens Fryslân spreekt) op de gedragscode "draagvlak en participatie" wind op land, die opgesteld is door de windsector en de natuur- en...
Provinciale Staten besloten op 18 juni over 530,5 MW aan windenergie in Fryslân en de structuurvisie Wind in het IJsselmeer. De VVD heeft tegen deze voorstellen gestemd en vond het onder andere zeer opmerkelijk dat er zonder vooroverleg met...
Het Friese energiedebat dreigt te verworden tot een negatieve en demotiverende discussie over het al dan niet plaatsen van windturbines. Doodzonde, vinden de Statenfracties van VVD en GrienLinks. Beide partijen zijn het erover eens dat de afhankelijkheid van fossiele...
Vanwege uitspraken van de nieuw aangetreden hoogleraar Machiel Mulder, zoals "Subsidies voor wind- en zonne-energie hebben geen positief milieueffect" heeft de VVD onlangs gevraagd of het College van GS bij haar energiebeleid ook open staat voor nieuwe inzichten. Het...
Afgelopen week zijn drie hoorzittingen gehouden over de Windenergieplannen van het College van Gedeputeerde Staten (PvdA, CDA en FNP) zoals deze o.a. staan in de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer. "Er heerst hierover ernstige bezorgdheid bij burgers en ondernemers,...
Naar aanleiding van uitspraken van de net aangetreden Gronings hoogleraar Machiel Mulder in de Leeuwarder Courant van 17 maart jl. heeft Sylvia Hosman schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. Ze vraagt zich onder andere af of het...
Bij besluiten over het al dan niet plaatsen van windturbines in het Friese landschap moet het lokaal draagvlak voor die plannen goed meegewogen worden. Dat is één van de vier voorwaarden die het Rijk in de ontwerp structuurvisie Windenergie...
De VVD Fryslân heeft, tijdens de Provinciale Staten van 19 februari, een motie ingediend met het verzoek aan het college van GS om een gedegen onderzoek te laten doen naar de effecten op recreatie en toerisme van grote en...
Per 1 februari trekt een driemanschap van milieudefensie, een vertegenwoordiger van windinvesteerders en een minicomité door Fryslân om draagvlak te zoeken voor plaatsing van windturbines op land. Hun verhaal is dat men in Fryslân niet ontkomt aan 530MW windenergie,...
419FansLike
911VolgersVolg
1AbonneesAbonneer