Leeuwarder Courant van 14 juli: LEEUWARDEN Het provinciebestuur moet naar Den Haag en Brussel om de regels voor afschot en vangen van wolven te versoepelen. De VVD in provinciale staten maakt zich daar sterk voor, nadat de zorgen binnen de partij...
In het persbericht van de Rijksoverheid van 10 juli jongstleden las de Statenfractie het volgende: “De provincies hebben toegezegd dat – zoverre de 6.000 MW niet tijdig wordt gerealiseerd – zij het niet gehaalde deel van de opgave verdubbelen. Dit...
Mede op initiatief van de VVD wordt het besluit over ruimtelijke inpassing van windpark NHH (Kop Afsluitdijk) uitgesteld: dit was nodig om de unaniem gesteunde VVD motie uit te voeren voor een betere compensatie voor de omwonenden. Woordvoerder Avine Fokkens:...
Via een Staten breed aangenomen VVD motie van Sylvia Hosman wordt nu het unieke Friese cultureel erfgoed van 137 middeleeuwse kerken digitaal ontsloten. Dit gebeurt via opening op 30 juni in Oldeberkoop van een website, die per kerk via...
Op de Provinciale Statenvergadering  van 27 juni hebben de VVD en de FNP een motie ingediend voor een extra 600.00 euro, zodat er een fietstunnel aangelegd kan worden bij Surhuizum. Deze motie is mee ingediend door het CDA, de...
Tijdens de Provinciale Staten vergadering van woensdag 20 juni jl. zijn onder andere de Jaarstukken en de nieuwe begroting van de Marrekrite besproken.  De VVD is blij met de Marrekrite en hun handelwijze. De Marrekrite slaagt erin om met...
Tijdens de Statenvergadering van afgelopen 20 juni is het beleidsstuk Brede analyse vaarwegen en bereikbaarheid van de binnenhavens vastgesteld. Het stuk is een visie op de bereikbaarheid van binnenhavens, een visie op het Van Harinxmakanaal, het Prinses Margrietkanaal, de...
VVD Statenlid Nynke Koopmans heeft op vrijdag 1 juni, samen met de Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra, Gedeputeerde Klaas Kielstra en wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân Mark de Man, een werkbezoek afgelegd aan Afsluitdijk Wadden Center....
Bij de behandeling van een rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de aanleg van snel internet in de provincie heeft Statenlid Durk Pool ervoor gepleit om nu alvast een ontheffing bij de Europese Unie aan te vragen voor de...
Het is nu zeker, de wolf is terug in Friesland. Het DNA-materiaal dat is aangetroffen op de aangevreten schapen heeft hierover uitsluitsel gegeven. Zeven dode schapen in slechts één maand. Volgens de Leeuwarder Courant ,,het welkomstmaal van de wolf...
409FansLike
899VolgersVolg
1AbonneesAbonneer