Aankomende woensdag praten we als Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel van 50Plus, dat dualisme meer handen en voeten moet geven. Dualisme ziet op de taakverdeling tussen enerzijds het college (Gedeputeerde Staten) en anderzijds de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten). Het college...
De Statenfractie van de VVD is content met het nieuws dat de uitgekeerde ganzenschades ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald. Toch maakt de VVD Statenfractie zich zorgen. “Ons hebben signalen bereikt dat boeren aangevraagde schades bij het faunafonds...
Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 31 oktober is de legacy van de Culturele Hoofdstad besproken. Volgens de VVD Fryslân zijn een aantal zaken essentieel voor het slagen van een goede legacy. De Basis Infrastructuur moet op orde zijn, waarbij de...
Met succes heeft de fractievoorzitter Avine Fokkens afgelopen woensdag een motie ingediend voor het behoud van Iepen-Up Live in 2019. Iepen-Up Live is een wekelijkse talkshow, een debatcentrum, waarin actuele sociale, culturele en politieke thema's die er toe doen...
Naar aanleiding van een verontrustend beeld in de media van de aanpak van asbestproblematiek in Fryslân stelde de VVD enkele vragen aan gedeputeerde Schrier. Asbestvezels zijn immers verantwoordelijk voor 1600 doden per jaar volgens de Gezondheidsraad. Wereldwijd spant men zich...
In de Leeuwarder Courant van 23 oktober en het Friesch Dagblad van 20 oktober jl.: De noordelijke marketingorganisaties en opleidingsinstituten riepen op 10 oktober in deze krant de politiek op om het toerisme meer ruimte te geven. Wij zijn het...
De Eerste Kamer debatteert volgende maand over de gekozen burgemeester. Het initiatiefvoorstel van D66 om diens benoeming te schrappen, is geen goed idee. Lees hier het opiniestuk van fractievoorzitter Avine Fokkens in de Leeuwarder courant van 3 oktober 2018. Laat...
Uitnodiging Op maandag 8 oktober a.s. vergadert het VVD Seniorennetwerk weer in het provinciehuis om half acht. Onderwerp die avond: hoe ziet het ideale pensioenstelsel eruit? Wilt u mee discussiëren dan bent u van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij : mboskma@commitconsulting.nl
Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen los te maken moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen toegang tot het IJsselmeer. Om de noodzaak van deze...
Op 26 september is in de Provinciale Statenvergadering het koersdocument Omgevingsvisie Fryslân besproken. Hier staan de hoofdlijnen in van het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Fryslân en wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Deze wet bundelt...
419FansLike
911VolgersVolg
1AbonneesAbonneer