De Eerste Kamer debatteert volgende maand over de gekozen burgemeester. Het initiatiefvoorstel van D66 om diens benoeming te schrappen, is geen goed idee. Lees hier het opiniestuk van fractievoorzitter Avine Fokkens in de Leeuwarder courant van 3 oktober 2018. Laat...
Uitnodiging Op maandag 8 oktober a.s. vergadert het VVD Seniorennetwerk weer in het provinciehuis om half acht. Onderwerp die avond: hoe ziet het ideale pensioenstelsel eruit? Wilt u mee discussiëren dan bent u van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij : mboskma@commitconsulting.nl
Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen los te maken moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen toegang tot het IJsselmeer. Om de noodzaak van deze...
Op 26 september is in de Provinciale Statenvergadering het koersdocument Omgevingsvisie Fryslân besproken. Hier staan de hoofdlijnen in van het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Fryslân en wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Deze wet bundelt...
In de vergadering van Provinciale Staten van 26 september jongstleden werd gesproken over extra organisatiekosten voor de Provincie en het Waddenfonds. Voor vrijwel alle partijen was dit een hamerpunt en alleen de VVD was kritisch over de toename van...
VVD Fryslân is op veel punten blij met de beleidsbrief Leefbaarheid. De kern hier van is het nauwer betrekken van de maatschappij en onze inwoners bij het beleid rond leefbaarheid. De VVD is met name content met het uitgangspunt dat...
Vanuit de winkeliers in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden is gevraagd of de in- en uitgang van de parkeergarage Oosterstraat naar het Nieuwstraatjeals reguliere in- en uitgang afgesloten kan worden. Zij voeren daartoe aan dat dat destijds bij de...
De VVD Statenfractie heeft samen met de fractie van GrienLinks vragen gesteld naar aanleiding van de succesvolle afronding van de pilot over een radardetectiesysteem voor de luchtvaartverlichting op windturbines. Zie hieronder de vragen. SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van...
Afgelopen zaterdag 1 september stond er een opinieartikel in de Leeuwarder Courant van fractievoorzitter Avine Fokkens. Lees hier het artikel. LC: Opinie - Vaccinatie is ook elkaar beschermen
Maandag 16 juli stond onderstaand opinieartikel, van VVD fractievoorzitter in Provinciale Staten, in het Friesch Dagblad.   Geen regenboogvlag maar de Friese vlag Zeven fracties in de gemeenteraad van Leeuwarden plaatsen vraagtekens bij het feit dat Fryslân de enige provincie is die...
409FansLike
899VolgersVolg
1AbonneesAbonneer