woensdag, 24 januari 2018

0 38

De onderstaande Te Gast van VVD Fractievoorzitter Avine Fokkens stond in de Leeuwarder Courant én het Friesch Dagblad op vrijdag 12 januari.

 

De burgemeester van Harlingen zei tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente dat de PVV en Forum voor Democratie ‘onfatsoenlijke partijen’ zijn en dat het goed is dat deze partijen in Harlingen niet meedoen aan de raadsverkiezingen aankomende maart. Een bijzondere uitspraak voor een burgemeester. Maar heeft hij gelijk?

In 2017 haalde Europa verscheidene keren opgelucht adem; de verwachte populistische revolte bleef uit. De eerste keer was na onze landelijke verkiezingen in maart vorig jaar. En vervolgens haalde Europa opgelucht adem na de verkiezingen in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. Maar hoewel het verkeerde populisme niet de overhand heeft gekregen, is het wel gegroeid.

Wat is populisme? Populisten hebben een paar dingen gemeen. Ten eerste hebben zij de  overtuiging dat alleen zij namens het volk spreken. Zo eigenen populisten zich een monopolie toe op het vertegenwoordigen van het volk. Ten tweede zijn populisten anti-pluralistisch; ze zien hun opponenten, maar ook burgers die het niet met hen eens zijn, als ‘verraders’ die niet bij het volk horen en dus categorisch moeten worden buitengesloten. Ten derde minachten populisten instituties die staan voor wederzijdse controle en evenwicht tussen de staatsmachten onderling in een democratie, zoals rechters en journalisten.

“Ze schreeuwen een boel, luisteren slecht en zijn zeer selectief, zo ook in het bijwonen van debatten, maar ze laten wel een tegengeluid horen. Een tegengeluid dat dwingt tot nadenken”

Vormt populisme nu een probleem? Zolang populisten geen regeringsleiders zijn en niet spreken van nepparlementen en neprechtbanken valt het relatief mee. Oké, ze schreeuwen een boel, luisteren slecht en zijn zeer selectief, zo ook in het bijwonen van debatten, maar ze laten wel een tegengeluid horen. Een tegengeluid dat dwingt tot nadenken. En let wel: tegenspraak brengt ons verder.

Maar zodra populisten regeringsleiders worden, vormt populisme voor een democratie een probleem. In onze democratisch stelsel wordt de meerderheid beperkt door de rechten van minderheden. Iedereen heeft rechten en die worden beschermd door de rechtsstaat. Maar populisten hechten geen belang aan minderheden en hun rechten; zij doen in hun optiek niet mee en dát is problematisch.

Dat populistische regeringsleiders een gevaar vormen voor de democratie, laten de recente ontwikkelingen op het gebied van de rechterlijke macht in Polen zien. In Polen heeft de populistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid het voor het zeggen. In december jongstleden zijn daar wetten aangenomen waardoor de bemoeienis van de Poolse politiek met benoemingen bij de rechterlijke macht zó groot wordt dat van een scheiding der machten een voorwaarde voor een gezonde rechtstaat geen sprake meer zal zijn. Dat geldt ook voor de plannen van de Poolse regering om parlementsleden de  bevoegdheid te geven rechtszaken te kunnen laten heropenen die in het verleden met een rechterlijke uitspraak zijn geëindigd. Weg rechtszekerheid.

Natuurlijk kan de Europese Commissie druk uitoefenen op Polen, lid van de Europese Unie, door Polen het stemrecht af te nemen en Polen hiermee te isoleren. Maar dat is een tijdelijk lapmiddel. Wat wij, de andersdenkenden, moeten laten zien en voelen is dat ook wij het volk zijn, ook al zijn we het niet met de populisten eens. Dit argument wordt gek genoeg  weinig gebruikt, zo constateert ook Jan-Werner Müller, hoogleraar Politieke Wetenschappen aan Princeton University. Populisten gaan vaak niet inhoudelijk in op wat hun tegenstanders betogen, maar leggen een morele claim op hun eigen gelijk. We moeten populisten dan ook veel meer uitdagen met inhoudelijke argumenten te komen. Anders dan populisten nemen we pluralisme serieus.

In dat licht bezien moet er ook ruimte zijn populistische meningen, of we het er nou mee eens zijn of niet. Wat we dus vooral níét moeten doen is de discussie met populisten uit de weg gaan. Nog daargelaten dat populisten soms ook legitieme punten hebben, waar we zeker open voor moeten staan, al is het maar dat elke vorm van tegenspraak ons verder brengt.

Avine Fokkens-Kelder

VVD fractievoorzitter Provinciale Staten Fryslân

 

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

0 55

Hieronder leest u de nieuwjaarsspeech van Avine Fokkens-Kelder (fractievoorzitter VVD Fryslân) zoals uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van VVD Fryslan en VVD Leeuwarden in het Catshuis in Leeuwarden.

 

Beste mensen,

Welkom allemaal in het Catshuis. Toen iemand mij onlangs vroeg waar wij onze nieuwjaarsreceptie houden en ik antwoordde: ‘In het Catshuis’, maakte ik diepe indruk op die persoon; een receptie in de ambtswoning van de Minister-President! Ik heb hem maar gauw uit de droom geholpen en hem verteld dat Leeuwarden ook een prachtig Catshuis heeft. Een locatie waar we graag met VVD Leeuwarden het glas met u willen heffen op het nieuwe jaar. Maar eerst zou ik graag nog van de gelegenheid gebruik maken om met u terug blikken en vooruit te kijken.

Terugblik

Liberaal geluid

Het afgelopen jaar hebben we als Statenfractie op uiteenlopende zaken opnieuw een goed liberaal geluid laten horen. Van cultuur tot natuur. Van landbouw tot weidevogels. En van openbaar vervoer tot het verminderen van de regeldruk.

De kadernota hebben we als VVD aangegrepen om extra in te zetten op de Friese economie. Zo komt er extra aandacht voor de zogenoemde vestigingsregeling, export en innovatie. Ook hebben we extra geld weten vrij te maken voor Wetsus. Allemaal maatregelen die er voor zullen zorgen dat we de koek vergroten in Fryslân. Ook hebben we ingezet op het oplossen van gevaarlijke verkeersknelpunten en last but not least op onze Friese trots: het Frysk Hynder. Het paard van Fryslân in de vorm van een megagroot beeld dat bezoekers zal verwelkomen als Fries icoon aan een van de poorten van onze provincie. Een heuse toeristische trekpleister.

Installatie Brok

2017 stond ook in het teken van de installatie van onze nieuwe Commissaris van de Koning, ons allerbekende Arno Brok. Wat zijn we blij met hem!

Landbouw

Maar we waren ook zeer content met zijn voorganger: waarnemend Commissaris van de Koning Joan Leemhuis Zij pleitte vorig jaar bij de nieuwjaarsreceptie van de provincie voor het opnieuw invoeren van een minister van landbouw. Ze is op haar wenken bediend. Sinds een paar maanden hebben we weer een minister van landbouw en wel in de persoon van Carola Schouten. Schouten stelt € 900 miljoen beschikbaar voor regionale ontwikkeling en daagt de regio’s uit met plannen te komen. We zullen als VVD het college aansporen om snel goede plannen en projecten vanuit Friesland aan te leveren, zodat een deel van het geld nuttig in Friesland besteed kan worden.

Herindelingsverkiezingen

In 2017 hadden we ook in een drietal herindelingsgemeenten gemeenteraadsverkiezingen, te weten in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke. In Súdwest-Fryslân zijn we gelukkig weer in het college gekomen. In Leeuwarden en in de Waadhoeke helaas niet. We wensen de nieuwe fracties en wethouder heel veel succes toe en we hopen op een goede samenwerking. Opnieuw is gebleken dat verkiezingen grillig en niet te voorspellen zijn. Zo had niemand verwacht dat de PvdA, na het dramatische verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart, hier in Leeuwarden zo groot zou blijven.

Tweede Kamerverkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen is de VVD opnieuw onder leiding van Mark Rutte de grootste partij van Nederland geworden. Tegelijkertijd zijn we wel de kleinste grootste partij in Europa. Europa haalde opgelucht adem na onze landelijke verkiezingen; de verwachte populistische revolte bleef uit. Vervolgens haalde Europa opnieuw opgelucht adem na de verkiezingen in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. Maar hoewel het populisme niet de overhand heeft gekregen, is het wel gegroeid. Zelf hebben we hier in Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen ook weer een nieuwe populistische partij erbij gekregen: het Forum voor Democratie van Thierry Baudet.

Vormt populisme nu een probleem? Zolang populisten geen regeringsleiders zijn en niet spreken van nepparlementen en neprechtbanken valt het relatief mee. Oké, ze schreeuwen een boel, luisteren slecht en zijn zeer selectief, zo ook in het bijwonen van debatten, maar ze laten wel een tegengeluid horen. Een tegengeluid dat dwingt tot nadenken. Maar zodra populisten regeringsleiders worden, vormt populisme voor een democratie een probleem. In onze democratisch stelsel wordt de meerderheid beperkt door de rechten voor minderheden. Iedereen heeft rechten en die worden beschermd door de rechtsstaat. Maar populisten hechten geen belang aan minderheden en hun rechten; zij doen in hun optiek niet mee en dát is problematisch. Anders dan populisten nemen wij pluralisme serieus. In dat licht bezien moet er ook ruimte zijn populistische meningen, of we het er nou mee eens zijn of niet. Wat we dus vooral niet moeten doen is de discussie met populisten uit de weg gaan. We moeten daarbij vooral inzetten op een politiek van vertrouwen. Tot slot moeten we veel sterker vasthouden aan ons eigen verhaal. Te veel energie gaat verloren met het bestrijden van anderen, waardoor we voortdurend op hun speelveld zitten.

Vooruitblik

En wat gaat 2018 ons brengen?

Culturele Hoofdstad

Nog twee weken en dan hebben we de opening van Culturele Hoofdstad. Een jaar lang evenementen, waarbij we als Fryslân en Leeuwarden de kans krijgen om ons goed op de kaart te zetten, zowel nationaal als internationaal. Afgelopen weekend werd Leeuwarden-Fryslân in de Britse krant The Guardian als een favoriete reisbestemming bestempeld; op hetzelfde niveau als steden als Toronto en Cairo. Top! We zien er naar uit. In dit jaar zal ook duidelijk moeten worden wat er na 2018 resteert van Culturele Hoofdstad; wat houden we er zowel op de korte als lange termijn aan over. We zullen hier als VVD fractie kritisch op blijven.

Gemeenteraadsverkiezingen

En in maart hebben we de gemeenteraadsverkiezingen. We weten nu alvast dat we op Vlieland niet gaan winnen, maar in de andere gemeenten gaan we voor de winst. We weten dat dit kan, maar dat het niet vanzelfsprekend is. Het zal van velen van ons een grote inzet vragen, zonder garantie op succes. Laten we er met elkaar de schouders onder zetten. Laten we met elkaar een positieve campagne voeren, waarin we aandacht vragen voor de goede dingen die de VVD als liberale partij gerealiseerd heeft en zal realiseren. Laten we met elkaar laten zien dat we wél een volkspartij zijn die de verbinding met de samenleving weet te behouden; waar mensen zich graag door vertegenwoordigd voelen. En laten we het vooral op onze eigen wijze doen.

We wensen alle VVD’ers alvast goede verkiezingen toe en bovenal een heel goede uitslag. En waar we als Statenfractie een steentje kunnen bijdragen, doen we dat uiteraard graag!

Aanloop naar de Statenverkiezingen

En 2018 zal ook in het teken staan van het samenstellen en vaststellen van de lijst voor de Statenverkiezingen in maart 2019. We zullen na moeten gaan denken met welke items we ons willen gaan onderscheiden en profileren. We gaan in ieder geval met de Groningse en Drentse VVD Statenfracties om de tafel om tot een gezamenlijke agenda te komen met betrekking tot de bereikbaarheid van het Noorden én de ontsluiting van de Randstad.

En om de opkomst bij de Statenverkiezingen omhoog te krikken, hebben we net als bij de Tweede Kamerverkiezingen een trio als Xander van der Wulp, Joost Vullings en Vincent Rietbergen nodig. Deze politieke verslaggevers zorgden bij de Tweede Kamerverkiezingen voor een hoop lol op social media met hun dagelijkse verkiezingsvlogs. En ze hadden een groot bereik, vooral onder jongeren. Hoe mooi zou het zijn als wij hier in Fryslân ook zo’n trio zouden krijgen. Atze Jan de Vries van de Leeuwarder Courant, Pieter Atsma van het Friesch Dagblad en Andries Bakker van Omrop Fryslân als de vloggende politieke verslaggevers van de Statenverkiezingen van 2019.

Appél

Beste mensen, in 2016 deed ik een appél op u om zich op sociaal media waardig te gedragen. Vorig jaar deed ik een appél op u om er met z’n allen aan te werken het vertrouwen bij de mensen in de politiek terug te krijgen. Dit jaar wil ik graag opnieuw een appél op u doen.

Het onlangs gepubliceerd rapport “De sociale staat van Nederland 2017” van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat de Nederlandse bevolking de afgelopen 25 jaar gemiddeld genomen gezonder en gelukkiger is geworden. De levensverwachting is gestegen, het opleidingsniveau is toegenomen, de criminaliteit is  gedaald en de armoede is afgenomen. Allemaal resultaten waarmee we blij mogen zijn. Maar uit hetzelfde rapport blijkt dat de tijd die we aan elkaar besteden is gedaald en dat het gevoel van eenzaamheid is toegenomen. Eenzaamheid is niet gekoppeld aan ouderdom; het komt onder alle leeftijdsgroepen voor. Harry Dijkstra, socioloog uit Sneek omschreef dit fenomeen onlangs in een opiniestuk zeer treffend: ‘Het gevoel buiten gesloten te zijn, raakt de kern van het mens zijn. Elk mens wil er toe doen en niet aan de kant staan’. Graag zou ik een appél op u willen doen om meer naar elkaar om te kijken en elkaar te betrekken bij het dagelijks leven. Zo staat er niemand aan de kant en doet ieder mens ertoe.

Beste mensen, namens de gehele Statenfractie, onze gedeputeerde Klaas Kielstra en de fractiemedewerkers wil ik graag met u toasten op een heel gelukkig, cultureel en bovenal gezond en liefdevol 2018.

Sjoch!

0 73

De heroriëntatie van het cultuurbeleid is een beladen onderwerp gebleken. Dit werd vooral duidelijk bij de hoorzitting van 7 december jongstleden waarbij veel insprekers uit het culturele veld hun visie kenbaar maakten over de toekomst van de cultuursector. Tijdens deze hoorzitting heeft de culturele sector aangegeven dat de herijking eigenlijk te vroeg komt. Fractievoorzitter Avine Fokkens-Kelder heeft namens de VVD in de oordeelvormende commissie aangegeven een herijking tóch zeer wenselijk te vinden.

De VVD vindt het belangrijk dat er een heroriëntatie van de culturele infrastructuur plaats gaat vinden omdat de meeste subsidies nu vaak op een historische wijze zijn ontstaan. Nieuwkomers in de sector kunnen zich daardoor moeilijk tussen plaatsen. Juist om die reden is de VVD blij dat het cultuurbeleid tegen het licht gehouden wordt en ziet dit als een goed vertrekpunt van een nodige discussie. Het opstellen van heldere en duidelijke subsidiekaders en criteria  zijn hierbij van een groot belang.

Wij willen graag het ijzer smeden als het vuur heet is. En het vuur is nu heet, nu de cultureel sector zich heeft verenigd

 

De VVD heeft nog wel een aantal kanttekeningen bij het voorstel geplaatst. Zo is de culturele sector te weinig gehoord, zijn de consequenties van de voorliggende kaders en criteria nog niet voldoende duidelijk en zijn de gevolgen voor nationale en Europese geldstromen voor cultuur in het Noorden onvoldoende bekend. “Een herijking die wij om uiteenlopende redenen zeer wenselijk vinden en waarvan wij het te ver vooruitschuiven ervan onwenselijk vinden. Te meer nu wij graag het ijzer smeden als het vuur heet is. En het vuur is nu heet, nu de cultureel sector zich heeft verenigd.” aldus Fokkens. Om deze redenen heeft VVD Fryslân een amendement ingediend dat door de Staten breed werd gesteund.

Met dit amendement krijgt de Gedeputeerde de opdracht om de basisinfrastructuur met de cultuursector verder uit te werken in een uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zou extra aandacht moeten zijn voor het cultuurtourisme, initiatieven van onderop, maatschappelijke meerwaarde en de Legacy van LF2018. Met name cultuurtoerisme vindt de VVD erg belangrijk. Deze vorm van toerisme kan nog veel verder ontwikkeld worden en biedt volop kansen voor Fryslân. Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van de provincie. “Ik ben blij met de brede steun voor dit voorstel om als provincie samen met de culturele sector het nieuwe beleid handen en voeten te geven en met Culturele Hoofdstad in het vooruitzicht is dat een hele mooie uitkomst”, aldus Avine Fokkens-Kelder.

 

0 61

Provinciale Staten hebben besloten om de huidige twee busconcessies die er in Fryslân zijn met twee jaar te verlengen van 2020 tot 2022. Deze twee jaar zullen benut worden om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen voor het openbaar busvervoer in Fryslân. Door het doen van enkele pilots kan ervaring worden opgedaan met nieuwe vervoersconcepten waaronder het strekken van lijnen. Deze pilots worden samen met de huidige vervoerder Arriva uitgevoerd. In Limburg, Groningen en Drenthe heeft Arriva hier de afgelopen jaren ook ervaringen mee opgedaan.

“Wij vinden het belangrijk dat er een verandering van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd komt. De zogenoemde dikke lijnen worden met het strekken van lijnen meer benut en wat dat oplevert kan gebruikt worden om de dunne lijnen anders aan te bieden”, aldus Durk Pool. Bij een te lage frequentie van de buslijnen en te weinig reizigers, kan er volgens de VVD beter ingezet worden op een goede, frequente dienstregeling op andere lijnen, in plaats van het krampachtig vasthouden aan de instandhouding van onrendabele lijnen.

Omdat het wel van belang is dat bij een volgende concessie er een gelijk speelveld is voor alle inschrijvers heeft VVD Statenlid Durk Pool  er voor gepleit dat de opgedane ervaringen en aanverwante data die met deze pilots worden opgedaan eigendom van de provincie zullen zijn. Dit zal dan bij een volgende concessie beschikbaar kunnen worden gesteld aan alle inschrijvers. De motie hieromtrent werd unaniem gesteund.

Ook komen er voor komende twee jaar een aantal nieuwe bussen bij. De VVD wil dat er camera’s met opnameapparatuur in deze nieuwe bussen komen te hangen om de veiligheid in de bus te vergroten en de pakkans van overtreders en criminelen te vergroten. Met de verlenging van de concessie met twee jaar kan ook hier ervaring mee worden opgedaan. Een motie omtrent sociale veiligheid die hier onder andere in voorzag werd door een ruime meerderheid aangenomen.

 

0 203

Op vrijdag 12 januari organiseert VVD Fryslân in samenwerking met het Lokaal Netwerk VVD Leeuwarden de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Graag willen wij samen met u het glas heffen op een gezond en succesvol 2018! Dit jaar vindt de receptie plaats in het Catshuis in Leeuwarden.

Fractievoorzitters Avine Fokkens (VVD Fryslân) en Serge Hollander (VVD Leeuwarden) zullen tijdens deze bijeenkomst het woord tot u richten.

 

In het kort:
Wanneer: 12 januari 2018
Tijd: 17.00-19.00 uur
Locatie: Catshuis Leeuwarden (Nieuwestad 49, Leeuwarden)

We hopen u allen te mogen begroeten op 12 januari!

0 103

‘Hof Zwolle gevaar voor justitiestad Leeuwarden’ kopte de Leeuwarder Courant op 12-12-2017. In het artikel wordt aangegeven dat het gerechtshof Leeuwarden de komende tijd meerdere soorten zaken kwijt raakt aan de zittingslocatie in Zwolle. Verder wordt in het artikel gesuggereerd dat Zwolle wel eens hoofdlocatie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zou kunnen worden.

In het verleden heeft de VVD op allerlei niveaus vaak gestreden om het gerechtshof, en de daarbij behorende werkgelegenheid, in de Friese hoofdstad te behouden en stelt daarom de volgende vragen:

 

 1. Heeft GS kennis genomen van het artikel in de LC van 12-12-2017?
 2. Wat is de stand van zaken in het contact van GS met Justitie om het Hof voor Leeuwarden te behouden?
 3. Is de stelling juist dat de werkgelegenheid bij het Hof in Leeuwarden niet is afgenomen?
 4. Hoe beoordeelt GS de ontwikkeling dat steeds meer Leeuwarder zaken in Zwolle worden behandeld?
 5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen van Justitie die in 2016 werden ontvouwd, maar gefaseerd zouden worden uitgevoerd?
 6. Hoe beoordeelt GS de kansen op het voortbestaan van het Hof in Leeuwarden op langere termijn?
 7. Is GS voornemens om (verder) actie te ondernemen om de activiteiten van het Hof in Leeuwarden te behouden en uit te breiden?
 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

0 143

In het Friesch Dagblad van 11 december 2017 stonden de artikelen “Hoofdsponsor bezorgd over tijd ná LF2018” en “Fryslan moet laten zien waar het staat na 2018”. In deze artikelen wordt de zorg van het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF) over de legacy van LF2018 geuit. Het ondernemersfonds geeft aan al meerdere keren aansluiting te hebben gezocht bij de gemeente en provincie maar er lijkt tot nu toe weinig te gebeuren. Het LOF steekt als één van de drie hoofdsponsors een miljoen euro in LF2018.

De VVD betreurt dit en heeft in het verleden ook al vaak aandacht gevraagd voor het belang van de legacy. De VVD stelt daarom de volgende vragen:

 

 1. Heeft u kennis genomen van de artikelen uit het Friesch dagblad van 11 december 2017? Wat vindt u van deze artikelen?
 2. Klopt het dat het LOF meerdere keren gesprekken heeft gehad met de gemeente en de provincie maar dat er vervolgens geen actie wordt ondernomen? Zo ja, wat is daarvan de reden?
 3. In de Staten is al vaak gesproken over het belang van de legacy van LF2018. Bent u het met de VVD eens dat dergelijk initiatief vanuit de ondernemers en de mienskip zelf, juist zou moeten worden gefaciliteerd?
 4. Toeristische organisaties plannen vaak al minimaal een jaar vooruit. De urgentie van de planning van evenementen in 2019-2020 wordt dus steeds groter. Bent u met de VVD van mening dat de ambitie en de planning uiterlijk in het voorjaar bekend moet zijn?
 5. Het college heeft toegezegd te komen met een stuk over hoe de legacy vorm wordt gegeven. Kunt u aangeven hoe het hiermee staat en wanneer we dat kunnen verwachten?
 6. In het artikel wordt aangegeven dat de LOF zelf is begonnen met het maken van een ambitiedocument. Kunt u de visie van het LOF en dit ambitiedocument betrekken bij het stuk dat u voornemens bent om naar de Staten te sturen?

 

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

0 122
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Afgelopen woensdag stond het inkoop- en aanbestedingsbeleid op de agenda van Provinciale Staten. Inkoop-  en aanbestedingsbeleid is op basis van de provinciewet een bevoegdheid van het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten kunnen echter maatschappelijke kaders vaststellen die het college bij de uitvoering van dit beleid moet hanteren. Voorbeelden van maatschappelijke kaders zijn: duurzaam inkopen, social return, fair trade en Wurk foar ús mienskip waarbij we Fries geld ook ten goede willen laten komen aan de Friese werkgelegenheid.

Met de vier hierboven genoemde maatschappelijke kaders houdt de provincie al rekening bij haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Maar sommige partijen wilden daar bovenop nog een aantal kaders aan het beleid toevoegen. De VVD heeft hierbij gewaarschuwd voor extra lastenverzwaring en grotere regeldruk wanneer we allerlei extra maatschappelijke kaders gaan toevoegen aan ons inkoop en aanbestedingsbeleid. Dit geldt  voor zowel het bedrijfsleven als voor de provincie zelf. “We moeten voorkomen dat we onszelf uit de markt prijzen door allerlei extra eisen op te stellen. Bovendien loop je dan ook nog eens het risico dat de kleinere MKB-bedrijven waar onze Friese economie op draait buiten de boot vallen”, aldus fractievoorzitter Avine Fokkens-Kelder.

“Verreweg het merendeel van de ondernemers zijn hardwerkende Nederlanders die zich houden aan wet- en regelgeving.”

Ook wil de VVD uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen in onze ondernemers. “Verreweg het merendeel van de ondernemers zijn hardwerkende Nederlanders die zich houden aan wet- en regelgeving. Misstanden zijn hierbij uitzondering op de regel”, aldus Avine Fokkens-Kelder. Mocht het vertrouwen beschaamd worden dan vindt de VVD dat er flinke sancties mogen volgen. Afhankelijk van de mate van overtreding kan dat het opleggen van een boete zijn tot het uitsluiten bij volgende aanbestedingen.

In datzelfde kader van vertrouwen is de VVD ook kritisch op de extra bureaucratie die intensivering van de controle met zich meebrengt. De VVD gaat voor minder regels en minder toezicht waarbij uitgangspunt zou moeten zijn dat ondernemers die hun zaak op orde hebben niet jaarlijks gecontroleerd hoeven te worden. Ondernemers daarentegen die hun zaken niet op orde kunnen vaker dan eens per jaar een toezichthouder verwachten.

0 101

“Fryslan kin net sunder greidefûgels”, zo begon VVD Statenlid Nynke Koopmans-van der Veen haar betoog in Provinciale Staten. Op de agenda stond de tussenevaluatie van de weidevogelnota welke is vastgesteld in 2014. Meer geld en meer hectares dat zou volgens veel partijen de oplossing zijn. De VVD denkt hier echter anders over. De VVD is namelijk van mening dat de agrarische sector een onmisbare pijler is voor Fryslân waar we zuinig op moeten zijn.

Een van de onderdelen van het weidevogelbeleid is het agrarisch natuurbeheer. In 2016 is stelsel rondom het agrarisch natuurbeheer op de schop gegaan. De uitvoeringskosten waren veel te hoog en de resultaten te mager. De VVD heeft veel vertrouwen in de nieuwe werkwijze waarbij alleen agrariërs in kansrijke gebieden gebruik kunnen maken van subsidie. Dit is een stuk effectiever en bovendien wordt de subsidie dan beter besteed. Vanuit deze gedachtegang maakt de VVD zich echter ook zorgen over effectiviteit van de natuurgebieden in Fryslân. Zijn de doelstellingen wel haalbaar en wordt subsidiegeld wel ingezet op de juist manier? De VVD was dan ook verheugd te lezen in de Leeuwarder Courant van 28 november jl. dat Staatsbosbeheer haar natuurgebieden gaat opknappen.

Een voor de VVD belangrijk onderdeel van de tussenevaluatie is de aanbeveling om vol in te zetten op het verbeteren van predatiebeheer. De VVD is daar blij mee. “We ontkomen er niet aan om stevig te blijven inzetten op predatiebeheer zowel op landbouwgrond als op de terreinen van de natuurorganisaties”, aldus Koopmans-van der Veen.

Tot slot heeft de VVD nog een lans gebroken voor de broedmachine. De VVD sluit zich aan bij het verhaal van de voorzitter van de BFVW dat het inzetten van de broedmachine tijdelijk soelaas kan bieden als noodmaatregel. De gedeputeerde gaf aan het hiermee eens te zijn.

0 134

De onderstaande Te Gast van VVD Statenlid Nynke Koopmans stond in de Leeuwarder Courant op vrijdag 24 november.

 

‘Fryslân kin net sûnder greidefûgels. Greidefûgels kinne net sûnder boeren en sûnder boeren ha we gjin  iten. Fan greidefûgels wolle we graach mear en fan boeren net minder.’

Het eerste dat nodig is voor meer weidevogels, is voer voor de kuikens. Provinciale staten hebben bijna unaniem (op D66 en de PVV na)  een prima motie van GroenLinks aangenomen om te komen tot een insectennetwerk. Geen extra regels opleggen, niet beslag leggen op nog meer landbouwgrond maar zien wat er is en hoe we dat kunnen versterken en met elkaar verbinden.

Dit past precies in het idee van de VVD dat niet heel Fryslân ‘fûgeltsjelân’ moet worden. Er zijn gronden die geschikt zijn om voedsel te produceren. De bodem en het klimaat zijn er geschikt voor en de kennis en de inzet van de boeren is aanwezig. Hier moeten we zuinig op zijn.

Op andere plekken accepteren we dat de productie van voedsel een tandje minder is en is er meer ruimte en aandacht om het gebied in te richten voor de weidevogels en natuurbeheer. Met het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer,

dat in 2016 is ingegaan, hebben wij een belangrijk instrument voor het realiseren van de (internationale) natuurdoelen en het verhogen van de aantallen weidevogels.

‘We moeten stoppen met het demoniseren van mest’

Om meer voer voor  weidevogels te krijgen, is mest onmisbaar. Zonder mest wordt grond onvruchtbaar. Op onvruchtbare grond groeit geen vegetatie en op kale grond heeft een weidevogel helemaal niets te zoeken. Zoals op de site van de Vogelbescherming valt te lezen ,,bestaat er een positieve relatie tussen percelen waarop ruige mest wordt uitgereden en het aantal broedparen van kieviten”.

Het toepassen van strorijke mest heeft een positief effect op het bodemleven waar weidevogels vervolgens weer van profiteren. We  moeten stoppen met het demoniseren van mest. Vanaf hier schrappen en juist kijken of er gebieden zijn die teveel verschraald zijn waardoor er te weinig wormen en dergelijke in de bodem zitten voor een goed functionerend bodemleven.

Daarbij hebben noch weidevogels, noch boeren belang bij uitgedroogde grond. Voor veel boeren zou een hoger waterpeil geen probleem zijn, mits zij in natte perioden het  waterpeil kunnen laten zakken tot een niveau waarop ze hun land nog kunnen bewerken en hun vee kunnen laten weiden. De boer zelf baas laten zijn over het waterpeil zou vele malen effectiever zijn dan het hanteren van één peil.

Een groot punt van zorg met betrekking tot de weidevogelstand is het feit dat ze door vossen en andere roofdieren worden opgevreten. In een commissievergadering die ter informatie voor de Statenleden was georganiseerd, gaf een deskundige dit ook aan als oorzaak van het  teleurstellende resultaat. We ontkomen er niet aan om stevig te blijven inzetten op predatiebeheer. Beschermen zonder beheren is zinloos.

Naast de landbouwgronden en de inspanningen die van boeren wordt verwacht, zijn er volgens ons binnen de terreinbeherende organisaties zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten nog veel mogelijkheden en onbenutte kansen voor een beter  weidevogelbeheer.

De doelstellingen van de natuurgebieden zouden eens goed tegen het licht gehouden moeten worden en in de kansrijke gebieden zou met ouderwets boerenverstand gekeken moeten worden wat anders kan. Dit levert waarschijnlijk meer vogels op dan nog meer belastinggeld spenderen aan  onderzoeken en rapporten.

Nynke Koopmans-Van der Veen
Statenlid VVD


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter