Actueel

ALGEMEEN

0 310
In de Leeuwarder Courant van 31 maart jongstleden stond een artikel met als titel: Meer molens op land maar op zee is goedkoper. Hierin...

0 68
Door de Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamers is de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar het Waddenfonds. Dit fonds, dat in 2012 naar de Waddenprovincies...

0 114
De wereldbevolking is in honderd jaar gegroeid van 1 naar 7 miljard mensen. En verwacht wordt dat in 2050 verder zal toenemen tot 10...