Vergadering VVD seniorennetwerk
datum: 8 mei 2019 19:30
plek: Provinciehuis - Leeuwarden

Op 8 mei vergadert het Friese VVD Seniorennetwerk

weer in het provinciehuis.
Op de agenda staan allerlei politieke actualiteiten waaronder het discussiestuk dat Klaas Dijkhoff onlangs lanceerde.Natuurlijk wordt er ook teruggeblikt op de afgelopen provinciale verkiezingen
en staan we stil bij de actuele stand van zaken van het pensioenstelsel.

De vergadering begint om half acht en iedereen die in seniorenbeleid is geïnteresseerd is welkom!

Ververs de pagina om de map weer te geven.
Heb je ergens vragen over?