Meer voor Fryslân. Dat vraagt om ambitie, realiteitszin en verantwoordelijkheid nemen. De overheid kan niet alles regelen. Innovatiekracht in Friesland kunnen we uitbouwen. Vanuit de provinciale overheid mag u vertrouwen, betrouwbaarheid en faciliteren verwachten. Politiek, samenleving, bedrijfsleven leveren bouwstenen voor de toekomst. Een prettige leer en leefomgeving voor jong en oud. Bedrijven zorgen voor banen en inkomsten, daar hoort goed onderwijs bij. In een ruimtelijke en landelijke provincie kunnen inwoners en bedrijven niet zonder een goed wegennet en voorzieningen. Zowel over land, spoor, lucht als water kunnen we Friesland nog beter ontsluiten. Dat vraagt van de provincie om blijvend investeren in de veiligheid en infrastructuur. Toeristen waarderen de Friese gastvrijheid en de eigenheid van onze taal, cultuur en landschap. Als Friezin ben ik daar grutsk op. Belangrijk is om kansen te benutten. Meer voor Fryslân door onze leef- en werkomgeving, ook voor volgende generaties nog beter te maken.