In de Provinciale Staten wil ik me inzetten voor het vertrouwen in mensen. Mensen kunnen heel veel zelf beslissen, dat hoeft een overheid niet voor hen te doen. Overheidsgeld is belastinggeld. De provinciale belastingen zijn te hoog en het geld wordt verkeerd besteed. Sinterklaas spelen met geld van een ander, is makkelijk. De rekening een toekomstige generatie neerleggen is ook makkelijk. De provincie moet het geld van burgers besteden aan taken die echte provinciale overheidstaken zijn. Schoenmaker houdt je bij je leest! Reserves moeten geïnvesteerd worden, niet geconsumeerd. Bureaucratie, overregulering en verspilling van NUON-geld helpen Fryslân niet. Creatieve, ondernemende inwoners, die klaar staan voor een ander, met hulp, met een product of met een dienst, die moeten de ruimte krijgen. Deze mensen moeten niet gefrustreerd worden door onbegrijpelijke overheidsregeltjes. Zo maken we banen en groeit de Friese economie. Daar hebben we nu en in de toekomst wat aan. Met uw stem ga ik me daarvoor inzetten.