Van oorsprong ben ik medisch specialist. Ik heb diverse organisatorische functies gehad, zoals stafvoorzitter in een ziekenhuis, senior inspecteur gezondheidszorg in o.a. de drie noordelijke provincies en sinds 2005 heb ik een medisch onderzoeks- en adviesbureau. Ik houd van ondernemen en zette drie ondernemingen op in de zorg: een neurologische polikliniek, een zgn.  Multiclinica in de Algarve (joint venture) en mijn huidige adviesbureau. De politiek trekt mij vanwege een brede belangstelling  voor maatschappelijke vraagstukken zoals toekomstige energievoorziening, de rol van cultuur, en het effect van Europa op de regio (ik ben voorzitter van het Statenbrede EU platform). Het is belangrijk dat de maatschappij meer doet met de kennis en ervaring van senioren en daarom was ik al lang voor ik  zelf senior werd, lid van het Friese VVD-seniorennetwerk. Sinds 2007 ben ik Statenlid en ik ga nu graag op voor een derde termijn.