Vanuit mijn achtergrond en mijn beroep als rentmeester heb ik veel affiniteit met de agrarische sector. Het gebruik van de beschikbare ruimte voor zowel bedrijven, woningbouw, landbouw en natuur vergt goede afstemming. Op al deze zaken heeft een goede werking van het Wetterskip een grote invloed en daardoor ook invloed op een tal van zaken in onze samenleving. Ik ben een groot voorstander van een Wetterskip dat zich hoofdzakelijk op haar kerntaken richt . Hierdoor zal de uitvoering dichter bij de belanghebbenden gebracht worden, wat tot meer betrokkenheid en begrip zal leiden. De regelgeving mag geen belemmering zijn voor de continuering en ontwikkeling van landbouw. Doel van dit alles moet zijn om te komen tot een Friesland met een stabiel, veilig en duurzaam waterbeheer, tegen aanvaardbare kosten, waar het goed wonen, werken, boeren en recreëren is.