Opgegroeid op een veehouderijbedrijf in het waterrijke Lege Midden, ben ik van jongs af aan bekend met het belang van goed waterbeheer. Wij woonden vlakbij het Sneekermeer in een polder met een eigen gemaaltje dat ervoor moest zorgen dat wij droge voeten hielden. Bestuurlijk actief ben ik sinds 2008 in het Wetterskip als beëdigd lid van een adviescommissie die het algemeen bestuur adviseert over algemene zaken, primaire keringen, stedelijk waterbeheer en zuiveringsbeheer. Daarvoor was ik 6 jaar lid van het algemeen bestuur. Vanaf 2006 ben ik raadslid in Tytsjerksteradiel en sinds 2010  fractievoorzitter. Met deze kennis en ervaring wil ik mij graag, uiteraard met een liberale kijk, inzetten voor een verantwoord en doeltreffend bestuurd Wetterskip dat zijn taken midden in de maatschappij, realistisch en betaalbaar uitvoert. Het is immers uw geld!