Mijn naam is Lieuwe Tamminga, ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Ik heb inmiddels tien jaar Wetterskip-bestuurservaring en wil me ook graag inzetten voor de komende vier jaar. Het Wetterskip moet zich richten op de kerntaken. Dit zijn sterke zeedijken, goede gemalen, voldoende en schoon water. Naast een goed waterbeheer voor landbouw en natuur, moet het Wetterskip een grotere rol spelen bij stedelijk waterbeheer. Het Wetterskip moet laagdrempelig, en goed bereikbaar zijn voor alle burgers en bedrijven. Het Wetterskip moet zijn taken sober en doelmatig uitvoeren voor zo laag mogelijke lasten. Ik wil gaan voor veilig wonen, werken en recreëren in ons prachtig waterrijk Wetterskip gebied. Op 18 maart hoop ik op uw stem te mogen rekenen.